Sonja Martinčič Coach

  Coaching je zaupen pogovorni proces med coachem in klientom, kjer je vsa pozornost usmerjena na želje in cilje ter potrebe klienta. Coach zaupa v

Scroll Up
X