Cristian Zalogar: Društvo BVN

Cristian Zalogar: Društvo BVN

Cristian Zalogar: vibracijsko čiščenje in urejanje okolice ter bivalnih prostorov z uporabo znanj Geomantije (Feng Shui) in Radiestezije (nihalo, rozete).

Sem predsednik društva BVN (blagodejnih vibracij narave). Bivalne prostore in okolico uredim – uredimo tako, da nas le-ti podprejo v polnosti bivanja ter vibracijski pretočnosti. Vsak posameznik, skupina, bivališče, parcela oz. posest, je vibracijsko povezana s krajem, kjer se nahaja. Čutim, da lahko s tovrstnim znanjem pristavim – pristavimo delček k dvigu skupne zavesti posameznika, skupine, kraja, zemlje.

Pogosto so prostori na določenih mestih vibracijsko blokirani, kar vpliva na počutje in kvaliteto bivanja. Blokade v prostoru lahko nastanejo zaradi zgodovine (nasilje, vojne), paranormalnih pojavov (entitete, duhovi), tehničnih sevanj (bližina daljnovodov, železnic, tovarn …), naravnih škodljivih sevanj (bližina kamnolomov, močvirij, podzemeljskih vodnih tokov …), krame, konfliktov v družini ali med sodelavci …

Radiestezija

Vibracijske blokade se meri z lestvico zdravja prostorov. Vzroke za blokade se locira in vibracijsko stabilizira. Tukaj se uporabi široka paleta orodji (košnja, klesanja simbolnih kamnov, obrezovanje, uporaba zidnih barv, premik ali izklop tehničnih naprav čez noč …

Geomantija

Znanje Geomantije omogoča vpogled v globljo povezanost med ljudmi, bivalnimi prostori, parcelami, posestmi in kraji z naravo.  Na posesti z večjo pretočnostjo ljudi se lahko postavi čistilna točka prostora (piramida). Drevesom se doda kamne v obliki simbolov, kar ojača in usmeri biopolje drevesa (lipa kot zdravilna točka srca). Lahko se uredi privat energijski park, labirint …

Sem Cristian Zalogar, učenec in učitelj Radiestezije in Geomantije. Pri študiju teologije so me pritegnile cerkve in templji. Začel sem raziskovati njihovo postavitev, energijsko moč in namen. Tu sem spoznal Radiestezijo, ki je odlično orodje za meritve sakralnih objektov in energijskih mest v naravi. Kasneje sem se pridružil geomantu R. Levinu, ki nam je preko seminarjev razkril znanja Geomantije oz. globje povezanosti človeka s prostori in naravo. 

Cristian Zalogar: Društvo BVN

Spread the love