Darijin center za otroke, mladostnike in odrasle

Darijin center za otroke, mladostnike in odrasle

Zakaj poiskati pomoč v Darijinem centru?

Za otroke, mladostnike in odrasle izvajamo individualne psihološke in interaktivne psihoterapevtske obravnave in interveniramo za vse, ki so, zaradi svojih težav in problemov, v hudi krizi v odnosu do sebe in napram ožjemu in širšemu družbenemu okolju. Strokovni sodelavci centra imamo dolgoletne praktične izkušnje in izvrstne rezultate na svojih področjih. Izredno uspešni smo v podpori udeležencem sodnih postopkov v zvezi nasilja nad otroki, ki ga izvaja eden od staršev, sorodnikov ali druge pomembne osebe v otrokovem življenju, predodelitvijo  skrbništa otrok v primeru ločitvenih postopkov. Štiri leta aktivno sodelujemo v EU projektu Prehod mladih na trg dela, kjer obravnavamo več kot 200 mladih.

Storitve:

 •      strokovno veljavno drugo psihološko specialistično diagnostično mnenje;
 •      urgentna psihoterapevtska pomoč;
 •      razlaga psihodiagnostičnih in psihoterapevtskih poročil na sodiščih in drugih institucijah;
 •      razlaga izvedeniških mnenj in pomoč odvetniškim družbam pri pripravi zagovora žrtev oz. njihovih zagovornikov;
 •      priprava staršev, skrbnikov in drugih oseb, povezanih z žrtvami, na izvedeniške preizkuse in obravnave na sodiščih;
 •      ugotavljanje šibkih področij in njihovo odpravljanje;
 •      učenje učenja;
 •     pomoč pri osvajanju socialnih in komunikacijskih veščin, spretnosti in socializaciji;
 •      predavanja, izobraževanja, usposabljanja;
 •      storitve na domu, delovnem ali drugem izbranem okolju (in-house storitve);
 •      urgentna telepsihoterapija (doxy.me).

Razrešujemo tudi:

 •      psihosomatske težave in motnje: alergije, astme, anksioznosti oz. tesnobe, strahove, fobije, depresivnost, panične napade, izgorelost, narcisoidnost, razpoloženjske motnje, pretirane in različne vrste odvisnosti,
 •      psihične in čustvene stiske v medsebojnih in partnerskih odnosih in v odnosih do ožjega in širšega družbenega okolja: v sodelovanju, dopolnjevanju, komuniciranju, vzpostavljanju odnosov, razreševanju konfliktov, uporabi vzorcev vedenja, ki vodijo do težav v odnosih…

Problemom in težavnim odnosom se v življenju ne moremo izogniti, lahko pa vsaj na nekatere pogledamo drugače in s strokovno pomočjo pridobimo veščine, ki nam bodo pomagale do uspešnejšega sporazumevanja in sodelovanja.

Odpravljamo psihosomatske posledice:

 •      telesnega, psihičnega, spolnega nasilja, travm;
 •      pritiskov sodnih, socialnih in drugih institucij v povezavi z ločitvenimi postopki, pridobivanjem in predodelitvijo skrbništva nad otroki, odvzemanjem starševskih in skrbniških pravic;
 •      primanjkljajev na posameznih področjih: znižana samopodoba in samospoštovanje, nesamostojnost, negotovost, dvom vase, osamljenost, žalost, zaskrbljenost;
 •      težav z navadami in tehnikami učenja, z osvajanjem znanja, veščin in spretnosti, delovnih, socialnih in komunikacijskih veščin;
 •      posebnih potreb: hiperaktivnosti (ADHD, ADD), motenj avtističnega spektra, specifičnih učnih težav;
 •      neugodnega socialnega in čustvenega vedenja, neugodnih vedenjskih vzorcev (samomorilna nagnjenja, vase in navzven usmerjena jeza, brezvoljnost, pomanjkanje socialnih stikov in interakcij, kljubovanje, različne vrste agresivnosti, pretirano iskanje pozornosti in neugodno nadomeščanje njene odsotnosti, čustvena neuravnovešenost …); 

Z našo pomočjo se boste lahko rešili dilem, ki vas morijo in vam ne dovolijo sproščenega in zadovoljnega življenje:

 •      Imam nizko samopodobo in težave v odnosih.
 •      Imam občutek, da ne živim svojega življenja in ne sledim svojim sanjam.
 •      Ponavljajo se mi boleče izkušnje, skozi katere se težko prebijam.
 •      Sem neprestano v stresu in tesnobi.
 •      Utrujajo me ponavljajoči prepiri zaradi težav in nesoglasij.
 •      Moti me odtujenost od partnerja. Ne najdem več skupnega jezika.
 •      Neprestano doživljam prevare. Ne vem, s čim si to zaslužim.
 •      »Vtikanje« staršev me iztirja.
 •      Ne zmorem odpraviti težav in pridobiti zaupanja. 
 •      Moj otrok ima težave v šoli, doživlja strahove, skrbi. V sebi zadržuje negativna čustva, se zapira vase, doživlja izpade besa in agresivnega vedenja. Težko se sooča z ločitvijo ali izgubo. Nima brezskrbnega in srečnega otroštva.
 •      Občutek imam, da v službi izgubljam preveč energije in časa z reševanjem osebnih zapletov in trenj. Zmanjkuje mi kreativnega zagona.
 •      Stres na delovnem mestu me izčrpava, »težave iz službe nosim domov«.
 •      Želim uravnotežene odnose in boljše rezultate v mojem zasebnem življenju in v službi.
 •      Želim vedeti več o odnosih, čustvih in uspešni komunikaciji. 
 •      Iščem odgovore na vprašanja o svojem doživljanju, čustvovanju, odzivanju na vsakodnevne ali stresne – tako osebne, kakor tudi poslovne – situacije.
 •      Želim narediti korak v polnejše življenje in uspešno prihodnost.
 •      Rešiti želim konflikte, končati nesoglasja in se pogovorili o dilemah tam, kjer ne najdem skupnega jezika.
 •      Želim poiskati rešitev, sprejemljivo za obe strani ter se hkrati izogniti napornim in dolgotrajnim sodnim postopkom.
 •      Poiskati želim najustreznejšo skupno pot.
Kje izvajamo naše storitve?
 •      v prostorih Darijinega centra, Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
 •      na vašem domu, v delovnem, izobraževalnem ali drugem izbranem okolju,
 •      telepsihoterapija.

V KRITIČNIH IN ZA VAS BREZIZHODNIH SITUACIJAH, SE OBRNITE NA NAS, TUKAJ SMO ZA VAS.

 

Darijin center za otroke, mladostnike in odrasle

Spread the love