doc. dr. Beno Arnejčič: NLP in hipnoterapija

doc. dr. Beno Arnejčič: NLP in hipnoterapija

Sem dinamičen iskalec novega in dobrega v človeku in naravi. Prav tako sem učitelj z občutkom za dostojanstvo sleherne osebnosti, za enake možnosti in priložnosti, za pravice in dolžnosti, kot dve plati istega kovanca. Sprejemam, upoštevam in spoštujem drugačnost, enkratnost in posebnost slehernega posameznika v njegovi pristni naravi (sui generis).

Sem docent dr. Beno Arnejčič, univerzitetni diplomirani obramboslovec in doktor znanosti s področja psihologije. Redno sem zaposlen na Pedagoški fakulteti Primorske univerze v Kopru, predavatelj družboslovnih in psiholoških predmetov. Prav tako sem učitelj z izkušnjami v delu v vojski in v šolstvu in pri delu z pripadniki romske skupnosti. Športnik, družabni plesalec (kubanska salsa, bachata in kizomba) in bobnar (konge in bongosi).
Družboslovni poklic mi omogoča pogled na družbene procese s ptičje perspektive, medtem, ko mi humanistični razkriva pogled v globino človeške psihe in širino njegove duševnosti. Obramboslovje in psihologijo sem integriral v preučevanju socialnih veščin in razsežnosti človeškega in skupinskega komuniciranja. S posebnim poudarkom na preučevanju in raziskovanju hipnoze in hipnotizma kot subtilnim področjem človeške neverbalne in verbalne komunikacije in vzajemnega učenja.

Verjamem v moč človeškega neposrednega in občutenega stika, nevidne, vendar občutene komunikacije, v moč intuicije in izkušnje. Prizadevam si za takšen medčloveški neposreden stik, ki vključuje iskren pogled, postavljanje meje sebi in drugim, odnos in zaupanje. Zaupanje je zame upanje v človeka, ki nikoli ne umre. Tudi zato, ker se zavedam, da je prihodnost polna možnosti in da nobena izkušnja iz preteklosti ni izgubljena (V. Frankl). Spoštujem modrost starejših in se poglabljam v vzajemno učenje med generacijami. Intuitivno se vživim v človeka in pomagam tistim, ki se obrnejo name v iskreni želji po notranji spremembi. Prisluhnem, svetujem in vodim človeka k znanju in k hotenemu cilju.

Radovednost za iskanje novih znanj in spoznanj, poučevanje na univerzi, nenehno strokovno izpopolnjevanje, izkušnje, supervizija in praksa pri domačih in tujih učiteljih hipnoterapije, hipnotizma, fascinacije in neverbalne hipnoze ter desetletna praksa in izkušnja svetovalnega in hipno-terapevtskega dela (licencirani terapevt medicinske in neverbalne hipnoze) mi omogočata, da sem v podporo na poti sprememb posameznikom, ki se obrnejo name za podporo in psihosocialno ter psihološko pomoč. Mednarodna licenca mojster nevroligvističnega programiranja (NLP) mi že deset let omogoča drugačen pristop pri poučevanju, svetovanju in podpori posamezniku na različnih področjih njegovega življenja in dela. Na osebnem svatovanju in osebni ter skupinski hipnoterapiji vas popeljem po poti osebnih ali (in) skupinskih prememb kako:

Na srečanjih vas peljem po poti sprememb: KAKO?

• upravljati negativna čustvena stanja, strah, skrb, panika, jezo, sramežljivost, zamero, žalost, osamljenost idr.,
• odpraviti tesnobo, depresiranje in depresijo, okrepiti samopodobo,
• ravnati in si pomagati pri travmah, zlorabah in fobijah,
• spremeniti omejujoča prepričanja o sebi, ki preprečujejo uspeh,
• odpraviti zasvojenosti in motnje hranjenja, kajenje, težave v partnerskih odnosih, pasivnost, dolgčas,
• odpraviti neželene vedenjske vzorce,
• uskladiti cilje s tem, kaj mi je pomembno,
• upravljati upor pred učenjem, učne težave v šoli in v življenju, naučiti učiti se,
• spremeniti želje v cilje, sprejemati odgovorne odločitve in jih uresničiti,
• blažiti in odpraviti različne psihosomatske bolečine (glavoboli, bolečine hrbtenice, išias, revma…).

Razvijam pristen človeški in sočuten odnos do klienta in zagotovljen uspeh. Hipnozo preučujem tudi znanstveno in njo pomagam vsem tistim, ki potrebujejo več motivacije, samozavesti in korajže za vzajemno učenje in sproščeno življenje. Sem odločen zagovornik gibanja  v vseh razsežnostih  telesa, psihe in odnosov. Svoja spoznanja sem združil v znanstveni monografiji Tek in beg-podzavestna moč človeka v gibanju, ki je izšla leta 208 pri založbi Umco.

V pripravi je prav posebna znanstvena monografija Učitelj naj bo. V njej bom predstavil svoje izkušnje prisotnega poučevanja z navdihom in v spodbudi v vzajemnem učenju.

Moj življenjski moto je:
»Bodi vztrajen v iskanju, ker sam dobro veš, veš, čeprav ne veš, da veš.«

doc. dr. Beno Arnejčič: NLP in hipnoterapija

Spread the love