dr. Barbara Kutnar Novak – BODI SPREMEMBA, Psihoterapija in svetovanje

dr. Barbara Kutnar Novak – BODI SPREMEMBA, Psihoterapija in svetovanje

Po srcu in duši sem psihoterapevtka že odkar pomnim. Sem visoko zavedajoča in umetniška duša ter večna raziskovalka ljudi, odnosov, zavesti in življenja nasploh. Veliko mi pomeni osebna svoboda, ki jo zavestno uživam. Po naravi sem sočutna, optimistična, iskrena, komunikativna in naklonjena ljudem. Zelo rada imam tudi humor. Navdihuje me vse, kar je naravno, izvirno, drugačno, drzno in umetniško. Energijo si polnim s sprehodi v naravi, s pogovori z Bogom in uživanjem v tišini. Vsak dan sledim temu, kar mi sporoča in me uči življenje, situacije ter ljudje, s katerimi se srečujem. Kot zakonska in družinska terapevtka delujem že več kot 17 let in si ne predstavljam, da bi v življenju delala karkoli drugega. Čeprav je tudi naporno, me to delo neizmerno notranje bogati.

Poleg terapevtskega dela me navdušuje vse, kar je vezano na naravo, živa bitja in umetnost. Zanima me duhovni nevidni svet onkraj ter svet angelskih in drugih bitij. Kadar se ljudje v življenju znajdejo v kakšni dilemi in ne vedo, kako se odločiti, jim na njihovo željo pripravim intuitivni vpogled s svetovanjem na njim pomembno vprašanje. Tukaj se oprem izključno na svojo lastno intuicijo. Zelo rada tudi gobarim, vrtnarim, se družim, igram kitaro, berem izbrano literaturo, likovno ustvarjam, pišem bloge, raziskujem človeško naravo.

Moje poslanstvo je povezano s pomočjo in čustveno podporo ljudem, ki se znajdejo v osebni ali drugi življenjski stiski. Izvajam individualne, partnerske/zakonske in družinske terapije ter podporno terapevtsko skupino za odrasle v stiski. Terapije izvajam na dveh lokacijah (Ljubno ob Savinji in Velenje) ter preko spleta.

Ljudje smo izjemno zanimiva, čuteča, energijska in ustvarjalna bitja, s številnimi talenti in sposobnostmi, katerih se dostikrat sploh ne zavedamo in to področje ostaja področje večnega raziskovanja. Ljudje čedalje bolj tudi težijo k iskanju višjega smisla življenja in odnosov, k vračanju k naravi, k zavedanju lastne vrednosti in notranjega miru. Sama se nenehno učim od ljudi, ljudje pa od mene. Svoje darove in talente zato uporabljam v korist in v dobro vseh nas, in sicer biti v podporo ljudem, da znova najdejo sebe.

Služite svojemu namenu in vaš namen bo služil vam.”

Terapije potekajo v obliki pogovorov v večkratnih zaporednih srečanjih. Pomembno je, da ljudi začutim, jim prisluhnem in čustveno vrednotim njihova doživljanja. Nekaterim veliko pomeni že samo to, da so slišani, drugim, da nekdo verjame vanje, tretjim, da jih nekdo razume… Na zgodbe klientov se odzivam sočutno, razumevajoče in brez sodb. Skozi pogovore ljudem pomagam prepoznati in ozavestiti nezdrave (nezavedne) vzorce vedenja, mišljenja in čustvovanja iz preteklosti, ki jim povzročajo stiske in težave, ter jih vodim in spodbujam k bolj zavestnemu vsakdanjemu življenju in delovanju, h krepitvi njihove notranje moči, lastne vrednosti in zaupanja vase, k spremembi prepričanj in omejitev ter prevzemanju odgovornosti za njihova življenja. Namesto da ljudje pozornost obračajo na zunanje okoliščine, ki so zgolj odsev nas, ali iščejo izgovore, je ključno, da se obrnejo vase in se ukvarjajo v prvi vrsti s sabo.

Odrasli se k meni obračajo po pomoč z različnimi osebnimi stiskami in zakonskimi ali partnerskimi težavami. Najpogosteje pokličejo ali pišejo zaradi nezadovoljstva, obupa in nerazumevanja s partnerjem, nezvestobe v zakonu, toksičnih, destruktivnih, konfliktnih odnosov (narcistični partner, narcistični starši, psihično nasilje), težav z odvisnostmi, razhodi in ločitvami, alkoholizma v družini, različnih travm, nasilja in zlorab iz otroštva, ki se nato v odraslosti odražajo v različnih težavah v odnosih ljudi. Čedalje bolj iščejo pomoč tudi takšni, ki želijo predvsem delati na sebi v smislu osebnostne rasti in lastnega napredka.

Izhajam iz relacijske družinske terapije dr. Christiana Gostečnika. Doktorirala sem na temo nezvestobe v zakonu. Svojo kvaliteto pri delu z ljudmi vidim v tem, da delujem spontano, intuitivno in na preprost način ubesedim tisto, kar vidim, zaznam in začutim ob ljudeh in kar mi ljudje nevede sporočajo. Prisluhnem in se prilagodim vsakemu klientu ali paru posebej, njihovemu tempu, željam ali zgodbi. Skozi pogovor jih vodim do tega, da začnejo postopoma prepoznavati in razumeti izvor svojih težav, ki jim povzročajo trenutne stiske, ter da začnejo zaupati vase in postanejo odgovorni, zavestni ustvarjalci svojega življenja. Da se ne počutijo več žrtev, temveč ljudje, ki imajo cilje. Kot dodaten uvid in širšo sliko situacije ljudi uporabljam tudi različne orakeljske karte. V svoje delo vključujem lastna in sodobna strokovna spoznanja ter smernice, za katere se redno strokovno izpopolnjujem. Tekom terapevtskega procesa ljudi spodbujam in jim svetujem uporabo različnih metod in tehnik, ki se jih lahko poslužijo in jih uporabijo ter na ta način prispevajo k pozitivnim spremembam v njihovih življenjih in odnosih. Poleg globljega razumevanja odnosov so za spremembe pomembne predvsem njihove nove odločitve in dejanja.

Moj življenjski moto?

Resnica osvobaja in vedno najde pot.
Z drugimi vedno ravnam tako, kot si želim, da bi drugi ravnali z mano.
Če želite spremeniti svoje življenje, morate dobesedno postati nekdo drug.
Spremenite svoje misli in prepričanja in spremenili boste svoje življenje.

Težave so le priložnosti, da iz sebe naredite najboljše.”

dr. Barbara Kutnar Novak – BODI SPREMEMBA, Psihoterapija in svetovanje

Spread the love