dr. Katjuša Gorela – svetovanje za odpravljanje omejujočih prepričanj in navad ter doseganje ciljev

dr. Katjuša Gorela – svetovanje za odpravljanje omejujočih prepričanj in navad ter doseganje ciljev

Sem Katjuša, profesorica italijanskega jezika, politologinja in doktorica edukacijskih ved. Med ostalim sem tudi svetovalna mentorica za odpravljanje omejujočih (podzavestnih) vzorcev in navad, svetovalna mentorica za osebno rast in bolj zadovoljno življenje, intuitivna svetovalka, svetovalka ob žalovanju in medij za onstranstvo.

Kot je videti, je znanje ena izmed mojih temeljnih vrednot. Svoje življenje sem posvetila izobraževanju in poučevanju. Namreč več kot dvajset let raziskujem področje osebne rasti ter proučujem metode za bolj zavestno in zadovoljno življenje. Da sem se tega zares naučila in da lahko sedaj pomagam drugim, sem morala skozi proces globoke osebnostne spremembe. Vem, kako je, ko se dnevno soočaš z nezadovoljstvom, z občutkom notranje praznine in z notranjim glasom, ki pravi »vem, da mi je namenjeno več«. Zato zelo dobro razumem svoje stranke, ki si od življenja želijo več. Danes lahko rečem, da sem srečna in da živim svoje sanjsko življenje. To želim vsakemu.

Zelo rada preživljam čas sama s sabo ali z družino. Moje najljubše aktivnosti so dolgi sprehodi, joga, potovanja in izobraževanja. Vse to me dodatno povezuje z mojo notranjostjo in me podpira na vseh področjih življenja. Iz tega tudi črpam moč in znanje, ki ga predajam svojim strankam. Moja osebna zgodba je dokaz, da vsi lahko dosežemo bolj zavestno in zadovoljno življenje.

Moje poslanstvo je pomagati ljudem, ki si želijo od življenja več – več sreče, več zadovoljstva, več zdravja, več samozavesti, več doseženih ciljev, več … Motivacija in disciplina ne zadostujeta, saj pri tranziciji iz starega v nov načina mišljenja in delovanja, je delo z mentorjem kritičnega pomena. Mentor stranko usmerja, spodbuja in ji pomaga preseči ovire, s katerimi se srečuje na poti do bolj zadovoljnega in uspešnega življenja. Zato je moje poslanstvo pospremiti stranke od cilja do rezultata, pa naj bo to razviti ljubezen in spoštovanje do sebe, zamenjati službo, izboljšati partnerski odnos, doseči želeno telesno težo, ali karteri koli cilj, ki stranki prinaša zadovoljstvo.

Kot svetovalna mentorica za osebno rast in doseganje ciljev, pomagam strankam preko pogovora in določanja nalog. Pogovori in naloge pomagajo stranki definirati cilj in njegovo uresničitev. S stranko sem v rednem osebnem in telefonskem stiku, da skupaj spremljava njen napredek in po potrebi prilagodiva izbrano strategijo do cilja. Srečanja so zaupne narave, zato se med mano in stranko vzpostavi sproščeno in varno vzdušje, ki je temelj za dosego želenega rezultata. Navadno je tako, da se stranke obrnejo k meni iz nekega primarnega razloga, kot so, na primer, nezadovoljstvo v partnerskem odnosu ali na delovnem mestu, želja po izgubi kilogramov, soočanje s težkimi čustvi (npr. žalost, strah, jeza) ali ker želijo vstopiti v novo poglavje svojega življenja. Med srečanji pa pridejo na dan tudi drugi vidiki njihovega življenja, ki potrebujejo pozornost. Ko so srečanja/svetovanja končana, stranke dosežejo želeni primarni cilj, kot stranski rezultat skupnega sodelovanja pa stranke poročajo o višji samozavesti, večjem notranjem miru, večji strasti do življenja, boljšem nočnem počitku, nekatere tudi odpravijo telesne bolečine (npr. bolečine hrbra, glavobole, kronično utrujenost). Zato pravim, da je moj pristop celosten – deluje na um, telo in dušo.

Imam zelo močno intuicijo in pri delu s strankami mi le-ta pomaga ugotoviti, kateri pristop jim bo najbolj ustrezal in katera metoda dela jih bo najlažje pripeljala do želenih rezultatov. Poleg tega sem se v Milanu (Italija) specializirana za delo s pravljicami, pri čemer uporabljam metodo ubesedovanja zgodb kot orodje za reševanje strankinih težav oziroma njenih (podzavestnih) blokad. Te blokade so tiste, ki največkrat stojijo na poti med zadanim ciljem in njegovo uresničitvijo. Ko stranka te blokade ozavesti in preseže, lažje in hitreje doseže želene rezultate. Tudi nepredelano žalovanje (zaradi, na primer, izgube ljubljene osebe, odpovedi delovnega razmerja, zaključka študija, nezadovoljenih fizičnih in/ali čustvenih potreb itd.) lahko prestavlja oviro na poti do želenega cilja. Kot svetovalka ob žalovanju lahko svojim strankam nudim ustrezno pomoč, da presežejo tudi ta izziv.

Moj življenjski moto:

Nič se ne zgodi čez noč, a vse se da, če se hoče!

dr. Katjuša Gorela – svetovanje za odpravljanje omejujočih prepričanj in navad ter doseganje ciljev

Spread the love