Dr. Lea Lukšič: Holistična Psihoterapija

Dr. Lea Lukšič: Holistična Psihoterapija

Dr. Lea Lukšič: Holistična Psihoterapija

Moje ime je Lea Lukšič. Sem doktorica bioznanosti in akreditirana holistična psihoterapevtka. Od nekdaj me je zanimal celosten pristop k zdravljenju. Pomoč in znanje, ki bi povezovala vse aspekte človeka in ga obravnavale kot fizično, mentalno in duhovno bitje.

Po z odliko zaključenem doktoratu s področja bioznanosti, desetletju terapevtskega dela s področja prehrane in sodelovanja s številnimi mednarodno uspešnimi športniki in osebami, ki so potrebovale tovrstno pomoč, letih znanstveno raziskovalnega dela na področju bioznanosti, sem se odločila, da svoje znanje nadgradim še s študijem holistične psihoterapije. Diplomo s področja holistične psihoterapije sem pridobila v ZDA na akademiji priznane holistične psihoterapevtke dr. Karen E. Wells, ki je bila tudi moja mentorica. Sem članica Mednarodnega združenja akreditiranih komplementarnih terapevtov (Complementary therapist accredited association).

K študiju in delu na področju psihoterapije me je vzpodbudila tudi osebna izkušnja s težavami na področju duševnega in fizičnega zdravja. V preteklosti sem se namreč tudi sama soočala z depresijo, izgorelostjo, anksioznostjo in paničnimi napadi, še vedno pa se soočam s fibromialgijo. Na te izkušnje danes gledam, kot na nekaj pozitivnega, saj so mi omogočile, da sem začela bolj poslušati sebe in sprejemati odločitve v življenju, ki me podpirajo in mi omogočajo, da je moje življenje boljše. Veliko prednost pa vidim tudi v tem, da zaradi svojih izkušenj svoje kliente razumem veliko bolje, saj točno vem s čim se soočajo in kaj preživljajo. Pri svojem delu mi je najbolj pomembno, da sem pred vsem »Človek«, seveda pa mi je zelo pomembno tudi, da sem vedno strokovna, in da klientom nudim široko in povezano znanje z več področij za katera sem se izobrazila, da je tako terapija čim bolj uspešna. Zelo pomembno mi je tudi, da ljudje ob meni lahko najdejo prostor razumevanja, sočutja, ne-obsojanja in varnosti in da naš odnos temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju.

Kaj je holistična psihoterapija?

Izraz »holističen«, ki ima tudi sopomenke kot so »celosten« ali »večplasten« se je začel uveljavljati že pred 2500 leti. Hipokrat, ki je poznan kot oče medicine je v teh časih govoril, da ni dovolj osredotočiti se na en vidik človeka, temveč je potrebno gledati na osebo kot na celoto, ki je sestavljena iz mnogih delov, ki delujejo usklajeno drug z drugim. V 20. stoletju je zdravstvena oskrba postala bolj medicinsko osredotočena. Um in telo sta bila dosledno obravnavana kot ločeni entiteti. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so nekateri strokovnjaki v medicini in na drugih področjih zdravstvenega varstva ponovno začeli ugotavljati, da zdravljenje le enega ali nekaj simptomov služi le obvladovanju določenih težav in ni vedno uspešno pri izboljšanju splošne kakovosti življenja ljudi. Holistični pristopi zdravljenja so ponovno začeli dobivati svojo veljavo.
Namen holistične psihoterapije je, da v procesu zdravljenja in samo spoznavanja poveže um, dušo in telo in vam tako omogoči harmonijo, ravnovesje ter najgloblje možne ravni zdravljenja.
Pri svojem delu ljudem pomagam pri samospoznavanju in razreševanju duševnih težav, na način, da razrešujemo stiske, predelujemo težave, ki so povezane z duševnimi motnjami in boleznimi, ozaveščamo in predelujemo skrite vzroke težav, spreminjamo nezaželene vzorce delovanja in vzpostavljamo nova prepričanja in vzorce, ki nam omogočajo bolj zadovoljno in zdravo življenje.
Ker se psihične težave pogosto odražajo tudi na fizičnem telesu, v holistični psihoterapiji naslavljam tudi te in ljudem pomagam pri iskanju vzrokov za njihov nastanek, lažjem soočanju, sprejemanju in njihovem premagovanju. V tem primeru gre za težave, ki se pri ljudeh izražajo psihosomatsko in bistveno vplivajo na kakovost posameznikovega življenja. Primeri takšnih težav so različni bolečinski sindromi, fibromialgija, sindrom razdražljivega črevesja, ponavljajoče težav z želodcem, panični napadi, nespečnost, tenzijski glavoboli in migrene, prekomerno kopičenje telesne teže, kot posledica travme, zasvojenosti, motorični nemir in hiperaktivnost in še bi lahko naštevali.

Holistična psihoterapija obravnava človeka tudi kot duhovno bitje. Vse več raziskav in izkušenj iz praktičnega dela s klienti govori namreč o pozitivnem vplivu in pomenu duhovnosti za duševno in splošno zdravje posameznika, zato pri svojem delu ljudi vzpodbujam in se z njimi pogovarjam tudi o različnih duhovnih prepričanjih, naukih in znanjih, ki so posamezniku lahko v pomoč pri lajšanju, sprejemanju in premagovanju težav na duševnem in fizičnem nivoju.

Celosten pristop, ki ga ponujam, je lahko koristen pri zdravljenju:

• Depresije
• Anksioznosti
• Panične motnje
• Izgorelosti
• Odziva na stresne situacije
• Travme
• Fibromialgije
• Sindroma razdražljivega črevesja (IBS) in težav s prebavili povezanih s stresom
• Motenj spanja
• Motnje pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD)
• Motnje avtističnega spektra (ASD)
• Obsesivno kompulzivne motnje (OCD)
• S substancami povezanih motenj in zasvojenosti
• Motenj v povezavi s spolnostjo
• Motnje spolne identitete
• Motenj hranjenja
• Posttravmatske stresne motnje
• Kompleksne posttravmatske stresne motnje
• Prilagoditvene motnje
• Paranoidne motnje
• Shizoidne motnje
• Skrbi v zvezi z uravnavanjem čustev in razpoloženja
• Vedenjskih vzorcev, kot so neprilagojenost, nepredvidljivost, nekonvencionalnost, stiska, neracionalnost, …

Holistična psihoterapija se izvaja »online«, preko video povezave na spletu, da je na voljo čim večjemu številu ljudi, in da fizična razdalja med nami ni ovira. Terapija se izvaja individualno preko pogovora med klientom in terapevtom in traja 60 min. Skupinska terapija, ki obsega do 10 ljudi in jo jaz imenujem »Krog samozdravljenja« se izvaja enkrat mesečno in traja 1 uro in 30 minut. Naročanje na terapijo poteka preko obrazca na spletni strani, e-pošte holisticna.psihoterapija@gmail.com ali telefona 051 211 819.

Več o Holistični psihoterapiji si lahko preberete na spletni strani: www.holisticnapsihoterapija.si

Dr. Lea Lukšič: Holistična Psihoterapija

Spread the love