Janja Pečelin: Zavod Generacije

Janja Pečelin: Zavod Generacije

Sem Janja, ustanoviteljica Zavoda Generacije, www.zavodgeneracije.org z ogromno željo po povezovanju starejših in mlajših generacij. Ob enem sem žena in mama trem otrokom, ki so mi vir navdiha in mi nudijo veliko podporo na moji poti do cilja. Zelo sem hvaležna za moža, ki mi stoji ob strani v dobrem in slabem, v uspehu in padcih zasebnem in poklicnem prostoru. Trenutno sem v finalnem krogu magistrskega študija zakonskih in družinskih študijev, ter specializacije iz logoterapije. Sem radovedna, rada poslušam in rada svetujem. Predvsem pa sem na voljo vsem, ki potrebujejo čustveno oporo, razbremenilni pogovor. Na razpolago sem ljudem v čustveni stiski in ljudem, ki iščejo smisel svojega življenja.

Poslanstvo Zavoda Generacije je pomoč gibalno oviranim osebam. Osebam z motnjami v razvoju, osebam z motnjami v čustvenem procesiranju,… vsem osebam, ki jim pripada storitev osebne asistence. Naše poslanstvo je tudi nudenje razbremenilnih pogovorov, psihološkega svetovanja in psihoterapij.

 Zavod Generacije je nastal preko projektne zasnove medgeneracijskega povezovanja, zaradi omejitev koronavirusa pa smo se opredelili na primarno dejavnost osebne asistence, katera je financirana s strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Temelj našega poslanstva je nudenje pomoči v različnih oblikah:

  •  Osebna asistenca,
  •  psihološka pomoč,
  •  varstvo otrok in
  •  starejših na domu.

Ekipa je majhna, vendar počasi rastemo. Delujemo na področju celotne Slovenije in smo veseli vseh ljudi, ki koristijo naše storitve. Ob tem vljudno in toplo vabim vse uporabnike, ki imate pravico do osebne asistence, da se nam pridružijo. K nam lahko prestopijo uporabniki z že izbranimi osebnimi asistenti, če pa jih še nimate pa jih poiščemo skupaj.

Zavod deluje v prvi vrsti v skladu s zakonodajo in dogovori z osebami, ki naše storitve koristijo.
Smo neprofitna organizacija, ki ni bazirana na podlagi dobička, vendar vse prihodke vložimo v naš razvoj in v dobro naših uporabnikov. Dosegljivi smo vse dni v tednu, načeloma 24 ur, v nujnih primerih. Drugače pa med 8.30 zjutraj pa do 20.30 zvečer.

Janja Pečelin: Zavod Generacije

Spread the love