mag. Maja Ilijavec: Antropološko svetovanje in terapije

Sem Maja Ilijavec in sem magistrica znanosti antropologije in univerzitetna diplomirana sociologinja. Ukvarjam se s temami s področja socialne in kulturne antropologije. Več let sem preučevala formalne in neformalne odnose v državnih institucijah, prav tako pa tudi odnose v družinah in družinskih podjetjih. Ker iščem znanje na večih področjih, sem opravila različna šolanja, prav tako pa skrbim, da svoj znanje stalno dopolnjujem in nadgrajujem. Kot vabljena predavateljica se udeležujem mednarodnih znanstvenih konferenc. Ker želim s svojim znanjem in izkušnjami pomagati tudi drugim, sem se zadnjih 15 let posvetila antropološkemu svetovanju in terapijam. Na ta način pomagam pri reševanju osebnostnih težav posameznikov, odnosom med partnerji in medgeneracijskih konfliktov v družinah. Vodim podporne skupine, delavnice pa tudi svetovanja podjetjem. Sem poročena in mama dvema mlajšima najstnikoma.

Večino prostega časa preživim v družbi meni najljubših, torej svojih družinskih članov. Zelo radi potujemo. Eden od razlogov, da sem antropologinja, je, odkrivanje drugih družb in kultur, navad, obredov, odnosov. Veseli me raziskovanje sveta in ljudi. Rada sem v naravi, obožujem morje, ki me vsak dan napolni s svojo energijo. Trenutke iz narave skušam ujeti v fotografije in shraniti v zavedanju, da je lepo živeti ob morju.

MOJE POSLANSTVO

Kot antropologinja dobro razumem družbena in kulturna ozadja življenja ljudi, pomen sprememb v okolju in času, v katerem živimo ter njihov vpliv na življenje posameznika. Zato je moje poslanstvo s svojim znanjem in izkušnjami pomagati ljudem do boljšega počutja, reševanja osebnostnih težav in vsakodnevnih konfliktov, zmanjševanje in obvladovanje stresnih situacij ter izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in njihovega okolja.

Inštitut za antropologijo je bil leta 2008 ustanovljen z namenom pomoči in strokovnega svetovanja za izboljšanje kvalitete življenja ljudem in drugim organizacijam, doprinosa k boljšemu psiho – fizičnemu in čustvenemu počutju in zdravju ljudi tudi skozi izvajanje sprostitvenih, športnih, plesnih in tudi ostalih gibalnih ter izobraževalnih aktivnosti, integracije in povezovanja strokovnjakov z različnih znanstvenih, umetnostnih in izobraževalnih področij ter razvoja in podpore znanstveno raziskovalnega dela.

Inštitut deluje na dveh lokacijah in sicer na Obali ter v Ljubljani, kjer svetovanja in terapije posameznikom, parom in družinam potekajo v živo, lahko pa se opravijo tudi preko spleta. Vsi termini so dogovorjeni vnaprej. Svetovanja in delavnice za skupine se ravno tako izvajajo na omenjenih lokacijah. Svetovanja in delavnice podjetjem pa lahko opravimo tudi na sedežu naročnika.

Antropološko svetovanje in terapije predstavljajo ciljno usmerjen pogovor med terapevtom in posameznikom, parom ali družino, z namenom odkritja izvora težave in nudenja rešitve. Ne gre le za reševanje trenutnih problemov in odpravljanje posledic, temveč je glavni cilj terapije, da se odkrije in odpravi vzrok za težave.
Vsi nosimo s seboj določene vzorce vedenja in obnašanja, ki smo jih pridobili z vzgojo naših staršev v zgodnjem otroštvu, nato pa smo jih nadgrajevali skozi vse svoje življenje v družbi in kulturi, v kateri živimo.

Antropološko svetovanje in terapije vsebujejo metode dela, ki omogočajo, da se v celotnem procesu vseskozi upošteva trenutno stanje posameznika (para ali družine), njegova osebna zgodovina in izkušnje, posameznikovo vsakdanje okolje z vsemi lastnostmi, torej, kje posameznik živi – domače okolje, kje dela ali se šola, kje in kako ter s kom preživlja prosti čas itd.
Danes nas življenje vodi v razne stresne situacije in pogosto imamo občutek, da ne obvladujemo več v celoti svojega življenja. Zavedati se moramo, da vsak kdaj potrebuje pomoč. Ni treba, da smo “do konca sesuti” ali celo izgoreli zato, da poiščemo nasvet ali pomoč terapevta, dovolj je že to, da s svojimi problemi, mislimi ali težavami nočete obremenjevati svojih bližnjih. Zato sem tukaj jaz, ki sem strokovno usposobljena zato, da ljudem prisluhnem in pomagam. Da bi lahko svoj čas preživeli čim bolj sproščeno in neobremenjeno vi in vaši bližnji, pridite na pogovor. V kolikor vam je lažje opraviti pogovor iz domačega okolja in udobja svojega doma, lahko terapije in svetovanja opravimo preko video povezav. Terapije in svetovanja potekajo lahko v slovenščini, hrvaščini, srbščini ali angleščini.

V skupinah obravnavamo probleme, situacije in dogodke, ki jih vsi zelo dobro poznamo in smo že naleteli nanje. Občasno imamo vsi težave v odnosih z bližnjimi, pa naj gre za generacijski prepad med starši in otroki, za razlike med spoloma, preobremenjenost ali težave v komunikaciji. Spekter tem, o katerih se pogovarjamo, nam daje vsakodnevno življenje.
Svetovanja in skupinske terapije so namenjene tudi podjetjem, saj se lahko na ta način v podjetju izboljšajo odnosi, komunikacija in učinkovitost dela. Ponudba se prilagodi individualnim potrebam posameznega podjetja.

S strokovno vodenimi pogovori vam bom pomagala odkriti izvor in srž vaših težav in skupaj z vami poiskala rešitev.

Spread the love