Maja Škvarč, MAMI NA POTI SRCA

Vas v tem trenutku morda nekaj ločuje, da bi vzgajali pristno, lahkotnejše in iz srca?

Ste v izzivu z otrokom, ravnate avtomatsko in se želite ustaviti, pomiriti čustva ter pogledati na situacijo iz razdalje?

Vam je težko?

Želite razumeti otroka… razumeti sebe… poskrbeti za vajina čustva ter preprečiti ravnanje, ki krni vaše in otrokovo dostojanstvo?

Ste na pravem mestu, za vas sem tu…

MAJA ŠKVARČ, vaša podpora pri čustvenem zdravljenju za starše, bodoče starše in otroke.

Podpiram bodoče starše, starše in otroke pri uravnovešanju čustev, misli ter duha, da postane družinsko življenje lahkotnejše in pot do posameznikovega notranjega miru lažja.

Zakaj? Z namenom starševstva in vzgoje iz globine srca, katerih temelj sloni na dostojanstvu in dragocenosti otroka. In ker vem, da želite, da so vaši otroci deležni najboljšega. Tako oni kot vi ste vredni tega. Enostavno, ker ste.

Po stroki sem univerzitetna diplomirana ekonomistka, po srcu večna raziskovalka čustvenih globin, povezav v odnosih in intuitivnih rešitev v starševstvu. Rešitve, ki razumu ali čustvom same po sebi niso umevne in ki majhno ali veliko krizno situacijo lahko razrešijo… so najboljše rešitve danega problema. So rešitve, ki so povezane s srcem in v najvišje dobro vseh nas.

MAJA ŠKVARČ, MAMI NA POTI SRCA

Sem mami na poti srca. Kar pomeni, da nenehno raziskujem, se izprašujem ter se spodbujam, da postanem vse, kar lahko. In ne tisto, kar bi kdor koli od mene pričakoval. Želim postajati najboljša verzija sebe, biti resnična jaz. Četudi je to vseživljenjska pot in se marsikdaj za dalj časa ustavim… v vsakem trenutku stremim k enaki poti. K poti svojega srca. Želim živeti z občutkom, da verjamem vase, si zaupam, zmorem obvladovati zadeve, si zmorem prisluhniti, misliti nase in sama sebi ogromno pomeniti… se imeti rada. Da sem vredna že samo zaradi tega, kar sem.

Kot mami želim najboljše za svoja otroka… da se imata rada in širita občutek ljubezni tudi na druge… da zmoreta misliti sama zase in se ne pustita manipulirati kot tudi, da si sama nikoli ne bi želela manipulirati z drugimi… da zmoreta biti zavzeta, odločna, z občutkom za poštenost… da zmoreta sodelovati z drugimi, biti dojemljiva za potrebe drugih… da znata reševati razne izzive in probleme ter živeti v duhu, da se vse da rešiti… da zmoreta sprejemati odločitve, odgovorne, skrbne in ljubeče do sebe in drugih… da se zmoreta sprejeti, takšna kot sta… da premoreta dostojanstvo in vrednost – iz enega in edinega razloga, tj. zaradi tega, kar sta.

Kar želim njima, želim tudi nama s partnerjem. Trmasto vztrajam na tej poti… to je moja srčna želja… kadar zmorem ali uspem vsaj malo od tega, je občutek v meni lep, prijeten, mil, strasten… vzbuja pomirjenost in mi daje neko nepopisno moč… takrat pravim, da se nahajam v stebru lastne energije. In ravno ta energija, moja energija, je tista, ki omogoča opuščanje, spuščanje, osvobajanje in končno… razvijanje te čudovite spontanosti, iz katere privrejo deli mene, do tedaj neznani. Noro izjemen občutek, ki me izjemno zabava, osrečuje in izpopolnjuje. Nepopisno zadovoljstvo, nepopisna sreča vsakega spoznanja, tudi najmanjšega, me motivira… ponovnemu, nenehnemu raziskovanju sebe, drugih, življenja nasploh… vse z namenom, da odkrivam svoj resnični jaz. Zaživim… malo po malo čedalje bolj svobodno. Zaradi sebe, drugih in širše. S takšno Majo bom Maja imela največ in najbolj ljubeče ter kot je v moje najvišje dobro… s takšno Majo bosta moja otroka dobila največji približek brezpogojne ljubezni in nežnosti, kar jo bom premogla… s takšno Majo bo moj partner zmogel razvijati partnerski odnos z obilo divje strasti kot ljubeče miline… s takšno Majo bodo moji starši lahko pomirjeni z občutkom, da so naše vezi prepletene z ljubeznijo… s takšno Majo bodo Maja in vsi drugi imeli največ, kar se da. Na vseh nivojih.

KAKO DELUJEM – MOJ PRISTOP

Kot večna raziskovalka čustvenih globin, povezav v odnosih in intuitivnih rešitev v starševstvu uporabljam znanja, ki sem jih pridobila pri različnih učiteljih na področjih intuicije, samorazvoja, osebne in duhovne rasti. Ti so: Tadej Pretner (Kvantne metode samorazvoja in terapevtskega dela), Marjan Ogorevc (Karmična diagnostika), Beba Splichal (Reiki) in Nika Starič (Imara Reiki), dr. Milena Plut Podvršič (Tradicionalna kitajska medicina), Jana Janiszewski (Reconnection in tehnika Access bars), Teja Melinc (program za razvoj osebnostne in duhovne rasti), Anita Šerjak-Koci (način dela z otroki, ki pomaga, da postanejo bolj mirni, pozitivni, optimistični, sproščeni, samozavestni ter kako iz njih izvabiti njihove največje potenciale).

Pri svetovanjih za starše, bodoče starše in partnerje v starševstvu prvi del posamezne ure čustvene podpore predstavlja svetovanje v obliki pogovora, ki poteka v varnem, zaupnem in prijetnem prostoru v Ljubljani. Pogovor je namenjen, da posameznik/ca predstavi konkretno težavo ali izziv, s katerim se srečuje in ga je pripravljen/a rešiti. Pri ugotavljanju, zakaj se je posameznik/ca znašel/a v določeni težavi ali dilemi, se uporabi pristop, ki se dotika njegovega/njenega trenutnega delovanja, čustvovanja in razmišljanja ter s pomočjo uporabe predhodno opisanih znanj. S tem se vstopi v proces prepoznavanja, razreševanja in spreminjanja vzorcev, ki so togi ali celo destruktivni in kot takšni ne služijo ne posamezniku/ci ne njihovim najbližjim.

Pri mnogih je pogovor že sam po sebi osvobajajoč. Občutek zaupanja v posamezniku sprosti val energije, ki zmanjšuje napetost, umirja čustveno bolečino in vrača vero vase, v druge ter življenje nasploh.

Drugi del predstavlja podpora z metodo Reiki. Reiki je po vsem svetu uveljavljena tehnika naravnega zdravljenja s polaganjem rok ali posredovanjem energijske podpore na daljavo. Je preprosta tehnika, ki spodbuja zdravilne procese na vseh nivojih in poteka ravno tam, kjer so težave in kjer posameznik/ca potrebuje podporo. S pomočjo življenjske, zdravilne energije se sproščajo ovire, razrešujejo konflikti, poteka samospoznavanje, sprejemanje in odpuščanje ter se spodbuja (samo)zaupanje in zdravi samopodoba. Posameznik/ca zmore vedno bolj razumeti sebe, druge in življenje nasploh.

Energijski del podpore z Reikijem izvajam sama ali z možem, ki sva partnerja tudi v zgodbi mojega poslanstva. Skupaj sva močnejša in tako posameznik/ca lahko prejme/doživi posebno izkušnjo. Tisti, ki želijo zgolj energisjko podporo z Reikijem, se ta lahko izvede na daljavo.

Podporo lahko izvajam tudi preko pisane besede. Gre za t.i. Reading, katerega zapis nastaja skozi čutenje, empatijo in intuicijo. Je izjemno posebna oblika podpore pri zdravljenju čustev, saj se posameznik lahko vedno znova vrača k branju. Četudi se besedilo navezuje na določeno situacijo in je morda ta že razrešena, je zapis v vsakem trenutku podporen. Besede pomirjajo, spodbujajo, navdihujejo, zdravijo, sprožajo občutke in pozitivne misli, ki nas intuitivno vodijo skozi izzive. V njih lahko kadarkoli najdemo uteho. Dodana vrednost zapisa je v tem, da je ta podprt z Reiki energijo, in skupaj z njim posameznik na svoji poti čustvenega osvobajanja.

V teku je Skupina za podporo pri čustvenem zdravljenju za starše, ki se je pričela v mesecu februarju. Skupina je namenjena podpori staršem pri uravnovešanju čustev, misli ter duha, da bi družinsko življenje lahko postalo lahkotnejše in pot do posameznikovega notranjega miru lažja. Starši si v skupini nudimo medsebojno čustveno pomoč in podporo na poti do notranjega miru, čustvenega osvobajanja, osebnostne in duhovne rasti ter rasti posameznikove družine. Osrednja tema so čustva, odnos do sebe, medsebojni odnosi v družini, partnerski odnos ali kateri koli drugi odnosi, ki vplivajo na posameznika kot njegovo družino. Skupina podpira in ustvarja varno, sprejemajoče in spoštljivo okolje, v katerem posameznik ob ustrezni podpori lahko izrazi svojo stisko, deli svojo zgodbo. Vsak starš ima zagotovljen čas in pozornost. Skupino vodim jaz in v zadnjem delu srečanja udeležence podprem z metodo Reiki.

POSEBNA PONUDBA
»PAKET 3 UR ČUSTVENE PODPORE ZA VAŠE KORAKE NAPREJ, V SMERI LAHKOTNEJŠEGA DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA«

Paket predstavlja obliko podpore staršem, bodočim staršem in otrokom, ko se soočimo z večjimi težavami in ovirami ali ko se preprosto želimo bolje poznati in osebnostno ter duhovno zrasti in na ta način prispevati k lahkotnejšemu družinskemu življenju.

Srečanja potekajo v treh ločenih terminih (ugodnost je ena brezplačna ura) in so namenjena premagovanju čustvenih težav, težav pri vzgoji otrok in v medosebnih odnosih ter osebnostni rasti in spoznavanju sebe. Podpora pri zdravljenju čustev je priložnost, da se odpravijo vzroki in simptomi čustvenih težav in stisk. Je priložnost, da osebnostno zorimo. Je priložnost, da vzgajamo pristno, lahkotnejše in iz srca. Je priložnost za razrešitev izzivov z otrokom, kadar ravnamo avtomatsko in se želimo ustaviti, pomiriti čustva ter pogledati na situacijo iz razdalje. Je priložnost, da razumemo otroka in sebe ter da poskrbimo za naša čustva ter preprečimo ravnanje, ki krni naše ali otrokovo dostojanstvo.

Podpora pri čustvenem zdravljenju nam pomaga, da zgradimo dober odnos z našim otrokom in vzdržujemo pozitivno družinsko komunikacijo; preprečimo ravnanje, ki temelji na tem, da otrok zgolj uboga, in ki bi krnilo na kakršen koli način naše ali otrokovo dostojanstvo; razumemo naša in otrokova čustva, jih sprejmemo ter poskrbimo za osebnostno in duhovno rast; presežemo občutek, da nismo dovolj dobri zaradi marsikatere ponesrečene izkušnje in uravnovešamo čustva, misli ter duha, da postane družinsko življenje lahkotnejše.

www.maja-skvarc.com

Spread the love