Malka Čeh: SPLETNA PSIHOTERAPIJA

Malka Čeh: SPLETNA PSIHOTERAPIJA

 

Spletna psihoterapija je psihoterapija, ki poteka internetno. Lahko je samostojna oblika obiskovanja psihoterapevtskih srečanj ali pa dopolnilna, ki jo kombiniramo z obiski v živo. Pri spletni psihoterapiji uporabljamo različne aplikacije ali programe, ki omogočajo videklicanje. Med drugim so to Viber, Skype, Zoom, FaceTime ipd. Za spletno psihoterapijo so se do nedavnega odločali redki, s selitvijo velikega dela družbenega dogajanja na splet, pa postaja vse bolj razširjena, www.mceh.si.

                     

Glavna prednost spletne psihoterapije je njena dostopnost

Spletno psihoterapijo smo v preteklosti večinoma uporabljali predvsem kot dopolnilno obliko za izjemne primere. Videoklic namreč zagotavlja, da lahko s psihoterapijo nemoteno nadaljujete, če se fizično ne moremo srečati. V preteklosti se kaj takega večinoma zgodilo zaradi službenih poti, začasnih selitev ali bivanja v tujini. Med epidemijo koronavirusa pa smo na spletno izvedbo prešli zaradi zaščitnih ukrepov. Sprva nam je bilo nelagodno in nekoliko stresno. Zdaj pa postaja spletna psihoterapija vse bolj vsakdanja. Čeprav se v nekaterih vidikih razlikuje od psihoterapije v živo, lahko za koga predstavlja boljšo alternativo.

Kakšne oblike spletne psihoterapije poznamo danes?

Korenine spletne psihoterapije lahko iščemo v starejših oblikah psihoterapije na daljavo. Prva takšna oblika je bilo pisemsko dopisovanje. Sorodni sodobni obliki dopisne psihoterapije sta elektronska psihoterapija in psihoterapija s kratkimi sporočili. Poznamo tudi hibridno obliko dopisne psihoterapije prek pogovorjevalnikov. Takšni načini so mogoče nekoliko eksotični in se jih redko poslužujemo. Najpogosteje uporabljamo psihoterapijo z videoklicem ali alternativno tudi telefonsko psihoterapijo. Na telefon se običajno prestavimo, če videoklic odpove. Je pa telefonska psihoterapija lahko tudi povsem samostojna oblika srečevanja, če se zanjo kdo odloči. Videoklic je le pogostejša izbira.

Spletna psihoterapija se vsebinsko ne razlikuje od psihoterapije v živo

Psihoterapija z (video)klicem vsebinsko poteka na isti način kot psihoterapija v živo. Psihoterapevtski proces običajno pričnete z uvodnim srečanjem. Na uvodnem srečanju se spoznamo, izmenjamo poglede, uskladimo pričakovanja. Če se odločimo za začetek sodelovanja, v prvih srečanjih opravimo pregled aktualnih in preteklih okoliščin in dogodkov. Psihoterapija je v tem obdobju bolj vodena, medtem ko se kasneje ravnamo predvsem po vašem doživljanju. Ko so osnovni temelji postavljeni, se posvetimo vsebinam, ki se vam odpirajo ob vsakdanjem dogajanju, sanjah, asociacijah, spominih. Psihoterapija deluje po principih izražanja in dela z izraženim. Psihoterapevtski prostor vam zagotavlja varno okolje, v katerem so brezpogojno sprejeti vse vaše misli in občutki. Takšni pogoji spodbujajo odpiranje vidikov, do katerih sicer težko dostopate in ki so dragoceni za oblikovanje novih vzorcev zaznavanja, čustvovanja, razmišljanja, odzivanja in delovanja v odnosih.

Kaj potrebujete za spletno psihoterapijo?

Za spletno psihoterapijo nujno potrebujete prostor, ki vam zagotavlja zasebnost. V psihoterapiji ne boste mogli dobro sodelovati, če boste imeli občutek, da vas kdo posluša, ali pa vas bo kaj motilo med srečanji. Najbolje je, če imate na razpolago prazno stanovanje ali vsaj prazno in dobro izolirano sobo ali pisarno. Pogojno je lahko primeren prostor tudi avto ali v izjemnih primerih neobljuden kraj v naravi. Najbrž pa se s takšnimi improvizacijami ne boste dobro počutili. Poleg ustreznega prostora potrebujete še internetno povezavo. Če je slaba in prihaja do prekinitev, lahko to pomembno moti vaš proces. Poleg pogojev, ki so specifični za spletno psihoterapijo, pa potrebujete tudi motivacijo, pogum, voljo, da se poglobite vase in sprejmete spremembo.

Prednosti in slabosti spletne psihoterapije

Prva prednost spletne psihoterapije je njena dostopnost. S psihoterapijo lahko nemoteno nadaljujemo med zaščitnimi ukrepi fizičnega distanciranja. Prav tako je ne prekinjajo kakšne druge okoliščine, ki vam onemogočajo obisk. Spletna psihoterapija vam je lahko tudi ljubša izbira, če se želite izogniti prihajanju na lokacijo. S tem lahko psihoterapijo obiskujete iz domačega okolja, v katerem se počutite bolj varne, ali pa preprosto prihranite čas. 

Med slabostmi spletne psihoterapije so lahko nevšečnosti, ki se pripetijo zaradi slabe povezave. Če ne živite sami in spletno psihoterapijo obiskujete doma, je lahko poseben izziv tudi usklajevanje urnikov, da si zagotovite potrebno zasebnost. Pomembna pomanjkljivost spletne psihoterapije je še, da nimate fizične izkušnje prisotnosti. Ko se vsak teden ob istem času srečujemo v istem prostoru, je izkušnja bogatejša in močnejša. Če psihoterapijo obiskujete spletno, lahko zaradi tega proces poteka manj intenzivno.

Je spletna psihoterapija boljša ali slabša od psihoterapije v živo?

Katera oblika je za vas boljša, je odvisno od vaših osebnih preferenc in okoliščin. Boljša je tista alternativa, ki vam bolj odgovarja.

O psihoterapevtki

Delam z odraslimi in mladostniki. Obravnave vodim po principih globinske psihoterapije. To pomeni, da se veliko posvečamo odkrivanju in povezovanju. Raziskujemo vaše vzorce doživljanja in delovanja v sedanjosti in preteklosti. Želeno spremembo oblikujemo in utrjujemo v varnem terapevtskem prostoru ter jo nato procesno prenašamo v vaše življenjsko okolje. Teoretično moje delo temelji na psihodinamskih konceptih, ki jih dograjujem s spoznanji sodobnih bioloških znanosti, predvsem evolucijske psihiatrije ter relacijske in afektivne nevroznanosti. Pokrivam zlasti področja čustvenih in osebnostnih motenj ter odnosnih težav.

 

Malka Čeh: SPLETNA PSIHOTERAPIJA

Spread the love