Jasna Petelin: če želimo svoje otroke vzgojiti v čustveno zrele osebe, moramo to najprej postati sami.

24.10.2018

Kdo je Jasna in kaj jo vodi v življenju?

Sem Jasna Petelin, stara 27 let. V obdobju najstništva sem šla skozi veliko vzponov in padcev ter začela raziskovati, zakaj se mi dogajajo določene stvari. Ugotovila sem, da je ravno vzgoja tista, ki je vplivala na razvoj moje osebnosti. Torej, če želimo svoje otroke vzgojiti v čustveno zrele osebe, moramo to najprej postati sami. 

V življenju me vodi dejstvo, da sem vsak dan boljša oseba, da se izobražujem, osebnostno rastem in pomagam drugim, www.srecnivsi.com.

Na kakšen način pomagate klientom, ki pristopijo do vas?

Največkrat starši poiščejo pomoč, ko opazijo težave pri otrocih (neprimerno vedenje, zaprtost vase, neuspehi v šoli ipd.), vendar so te težave zgolj površinske in samo odprava le-teh pogosto ne zadostuje za izboljšanje družinskih razmer. Zato pomagam staršem ugotoviti globlji vzrok za opisane težave (npr. občutek zapuščenosti, manjvrednosti, pomanjkanje ljubezni …), ki pa v večini primerov izhaja že iz njihovega otroštva. S tem namenom sem sestavila 3 mesečni program, kjer osebi pomagam prepoznati težave in jih odpraviti. 

Lahko torej še nekaj besed nameniva 3 mesečnem programu SPOZNAM SEBE, RAZUMEM OTROKA.

Program je sestavljen iz 5 metod in vodi osebo skozi celotno transformacijo. 

Skupaj ugotoviva, kakšno vzgojo je imela oseba v otroštvu in ali je le-ta pustila posledice, strahove in ovire, ki jih sedaj prenaša na svoje otroke. Nato narediva plan sprememb, ki jih mora vnesti v svoje življenje. Analizirava tudi partnerski odnos in nazadnje se posvetiva še tehnikam za vzgojo otrok. 

Oseba v 3 mesecih dobi vse informacije, ki ji pomagajo ponovno vzpostavi mir, srečo in zadovoljstvo v njeni družini ter mojo podporo. Najpomembnejše pa je, da vso znanje takoj prenese v prakso (več o programu na spletni strani www.srecnivsi.com/3-mesecni-program).

Komu je namenjen?

Program je namenjen vsem staršem:

- katerih otroci imajo težave (hiperaktivnost, agresija, nemir ali na drugi strani zaprtost vase, potrtost, žalost, brezvoljnost).

- ki se zavedajo, da morajo najprej narediti spremembo pri sebi, šele nato pri otroku. 

- ki zaznajo pri sebi določene vzorce iz preteklosti in jih ne želijo prenesti na svoje otroke. 

 

Nudite pa tudi druge storitve. Katere?

Seveda. Strankam nudim:

- Individualno svetovanje

- Družinsko svetovanje

- Pomoč otrokom

- Delavnice, predavanja

Več podrobnosti si lahko preberete na moji spletni strani www.srecnivsi.com/storitve.

Se vam zdi, da znajo vsi starši pokazati otroku, da ga imajo radi?

Starši se definitivno trudijo, da bi se njihov otrok počutil ljubljene. Vendar menim, da pri tem niso vsi uspešni. Vsak otrok (in tudi odrasla oseba) na drugačen način dojema ljubezen.

Primer: Otroku veliko pomenijo objemi, starši pa ga neprestano hvalijo ali mu kupujejo darila. Takšen otrok zagotovo ne čuti starševske ljubezni. Potrebno je vedeti, na kakšen način otrok razume našo ljubezen in mu jo tako izkazovati.

Kaj pa tisti, ki tega ne znajo. Imate kakšno rešitev? 

Poznamo 5 različnih načinov izkazovanja ljubezni. Na moji spletni strani si lahko prenesete brezplačen priročnik, kjer je opisanih teh 5 načinov. 

Več o tem pa govorimo na brezplačnih delavnicah. 

Ali drži, da so današnji otroci vse bolj nesrečni?

Definitivno. Po eni strani je vse manj časa, ki bi ga starši lahko preživeli s svojimi otroki. Po drugi strani pa čas, ki ga imajo, ne izkoristijo za spoznavanje drug drugega, ampak se raje zatopijo v televizorje in računalnike, ali si natrpajo urnik s številnimi dejavnostmi. 

Zakaj je tako?

Večina krivi hiter in stresen tempo življenja ter pomanjkanje časa. Ali pa celo okolico (šolo, družbo). Sama se s tem ne strinjam. Menim, da razlogi niso v okolici, ampak v nas. Vedno manj je iskrenega zanimanja za želje in potrebe naših otrok. Starši v veliki meri počnejo stvari, za katere menijo, da jih njihovi otroci potrebujejo (npr. številni izleti, obšolske dejavnosti, materialne stvari … ). Otroci pa mogoče potrebujejo zgolj objem, pogovor, zabavo, sprostitev ali skupen čas s starši. 

Nam zaupate, kaj vam predstavlja beseda »zdrav družinski odnos«?

Zdrav odnos lahko imamo z nekom, katerega sprejemamo kot osebo zase, s svojo zgodbo in svojim mišljenjem. Nanj ne vplivamo, ga ne spreminjamo in se nanj ne naslanjamo. Torej, zdrav družinski odnos zame pomeni, da vse člane družine spoštujemo takšne kot so – tudi otroke – in jih ne spreminjamo. Poleg tega pa jim moramo dati občutek varnosti in ljubljenosti. 

Kako ga doseči?

Najpomembnejše je, da imamo najprej zdrav odnos do sebe. Torej, da se sprejemamo, se imamo radi in sledimo svojih sanjam, željam. Ko sami zase vemo, kaj je naša resnica, lahko gradimo zdrave odnose tudi z drugimi. 

Navdušile so nas brezplačne delavnice. Nam lahko razkrijete malo več?

Trenutno izvajam dve različni brezplačni delavnici. 

- Na eni govorimo o tem, zakaj nam vzgoja otrok predstavlja izziv, kje najprej opazimo probleme in kako jih rešujemo. Pogledamo tudi, od česa je odvisna uspešnost vzgoje in katere so tiste 3 stvari, ki jih otroci najbolj pogrešajo pri starših.  

- Na drugi delavnici pa se poglobimo v postavljanje mej, saj menim, da je ravno to največji izziv za starše. Opredelimo slabosti kaznovanja in nagrajevanja ter se naučimo 4 osnovna vodila, ki so nam lahko v pomoč pri postavljanju mej. 

 

Hvala Jasna za vaše odgovore. Naš portal vam želi veliko uspeha in zadovoljnih strank.