Mojca Rakovič: Pot preobrazbe, psihosocialna pomoč in svetovanje

»Believe you can and you will«

Svetovanja izvaja Mojca Rakovič, magistrica psihosocialne pomoči, s čutom za družbo in soljudi, s številnimi izkušnjami na različnih področjih, ki poudarja reševanje izzivov na izviren in kreativen način. Vaša osebna Pot preobrazbe se lahko prične danes, zdaj – v tem trenutku. Pomembna je le ODLOČITEV.

»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Nejc Zaplotnik

O MENI

»Moje poslanstvo je pomagati drugim, jih opogumiti, opolnomočiti, jim pomagati poiskati tisto, česar v primarni družini niso dobili. Svetovanje opravljam po Kognitivno-vedenjski tehniki (KVT), kjer je poudarek na mišljenju, ki ga je moč spremeniti. Misli, vedenje, čustva – vse je med seboj tesno povezano. Omejujemo se mi sami, predvsem s svojimi mislimi. Vse je mogoče, tudi nemogoče!«

»Profesionalna kompetentnost na interdisciplinarnem področju pomoči ljudem v različnih življenjskih krizah, ki obsega tako usposobljenost za izvajanje kot tudi raziskovanje psihosocialne pomoči.« Vir: FUDŠ

SVETOVANJE – KAJ NAS LOČI OD DRUGIH?

Kaj je psihosocialno svetovanje?

»Magister psihosocialne pomoči je usposobljen za obravnavo čustvenih in vedenjskih težav po izbranem pristopu svetovanja. Usposobljen je, da s tehnikami svetovalnega pogovora pomaga klientu v procesu poglabljanja uvida v lastno emocionalno stanje in doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje klienta, kar mu omogoča boljše delovanje v družbi. Pri tem se v čim večji meri trudi klienta usposobiti, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.« Vir: FUDŠ

Vsak trenutek je dragocen – potek terapije

Ne odlašajte, kontaktirajte nas že danes, jutri je morda že prepozno!
Individualno svetovanje poteka 45 min enkrat tedensko. Potrebno je upoštevati določena pravila, za katere se je dobro dogovoriti pred začetkom svetovanja.

Pred pričetkom svetovanja se izvede uvodni pogovor, kjer se svetovalec na kratko seznani s klientovo preteklostjo, problematiko in pričakovanjih, ki jih imate. Svetovalka vam bo predstavila obliko dela, skupaj bosta ocenila, ali sta se ujela za nadalje sodelovanje.

Skupinska srečanja trajajo 90 min in potekajo enkrat tedensko. Trenutno poteka (v letu 2021/22) Skupina za mamice – Krog mamic – sreča se začne doma, ki se izvajajo preko zooma. Več informacij na: TUKAJ. 

 

Kognitivno vedenjska psihoterapija je klinično in raziskovalno podprta vrsta  psihoterapevtskega zdravljenja, ki je usmerjeno na reševanje trenutnih težav in njihovo zmanjševanje. Z njimi odpravljamo različne psihične težave:

 •  obvladovanje jeze
 •  depresijo
 •  panične napade
 •  socialne anksioznosti
 •  razne fobije
 •  postravmatske stresne motnje
 •  težave v medosebnih odnosih
 •  motnje hranjenja
 •  težave pri reševanju različnih življenjskih izzivov
 •  pomanjkanje samozavesti in podobno

Učinkovita je za izboljšanje:

 •  samopodobe
 •  komunikacije
 •  asertivnosti (sposobnosti odločanja)
 •  socialnih veščin ipd.
Ne slepota, temveč odnos drugih – tistih, ki vidijo,
je breme, ki ga je težko nositi. (Hellen Keller) 
 
Če hočemo zgraditi most od človeka do človeka,
moramo biti mostišča srca, ne glave. (Viktor E. Frankl) 
 
Želim vam vse dobro!
In ne odlašajte z vprašanji.
Spread the love