Mojca Vilfan: Izobraževalni zavod Saturn

Mojca Vilfan, učiteljica razrednega pouka in specialna pedagoginja, učiteljica in svetovalka Brain Gym in Movement Based Learning z več licencami mednarodne organizacije Breakthroughs International (Brain Gym International) Več

V prostem času pa mama in žena, ‘potovalka’ in raziskovalka, ‘gibalka’ in navdušena sprehajalka, knjigoljubka … Vse kar me zanima, sem želela živeti in dati svojim otrokom (egoistično?) v razredu in našla neskončno zanimivih poti, ki vodijo k uspehu in opolnomočijo vsakega učenca. Poleg dela z ljudmi me veseli življenje: lepa pomlad, dobra knjiga, potep na divjo obalo, slastna hrana, raziskovanje novega in spoznavanje novih ljudi, stalno učenje in raziskovanje, ustvarjanje …

Sama ne rečem, da pomagam, ampak podprem, oz. pomagam najti tisto, kar že nosijo v sebi. Gradimo na ‘zakladih’ posameznika. Ja, verjetno res pomagam k spremembi.

Večinoma se lotimo na dva načina:

1. Lahko se udeležijo seminarja, npr. vikend seminarja osnovnega Brain Gyma, kjer dobijo izkušnje in znanja za samostojno rabo in se kasneje po potrebi oglasijo tudi na individualno vodenje.

2. Pridejo na individualno svetovanje (več) – V Brain Gymu temu rečemo ‘uravnoteženje’, kjer posameznika preko postopkov in dejavnosti (ki jih kasneje izvaja tudi doma) vodim h konkretnemu cilju, ki ga želijo doseči.

Včasih je dobro izhodišče tudi knjiga (Brain Gym: Priročnik za učitelje), ki ponuja teoretično ozadje in vodi k enostavni uporabi v varnem domačem okolju … In največkrat to pelje v željo po več, kar posameznika pripelje na individualno srečanje ali seminar (npr. seminar 26 dejavnosti Brain Gyma je zelo dobra dopolnitev knjige, zelo jasna ilustracija vsega kar lahko v njej preberemo).
Vedno je potrebna lastna želja in pripravljenost za delo … Ne moremo delati za koga drugega, lahko pa delamo na sebi, da lažje sprejmemo druge in jih podpremo (npr. mama najstnika bi njega res rada spremenila, ampak potem bi morala delati z njim … če pa on tega noče, lahko delam z mamo pri njenem ravnotežju, sprejemanju, odnosu z najstnikom).

Pomemben delež mojega delovanja je ozaveščanje: širše javnosti, kolektiva, starša, … o delovanju posameznika. Skozi konkretno izkušnjo (npr. delavnico) v sinergiji s teoretičnimi izhodišči vodim k globljemu razumevanju delovanja posameznika … in s tem k sprejemanju oz. pravi inkluziji, torej vključevanju vsakega posameznika v okolje. Dober primer take delavnice v podjetju je bila npr. delavnica Nevrorazličnost v poslovnem svetu.

V 20-letih dela v sistemu vzgoje in izobraževanja, večinoma z mlajšimi in tistimi, ki imajo posebne izzive v učenju sem se gibala in raziskovala vedno nekje na robu: npr. ob prehodu z vrtca v šolo, na meji med ‘običajnim’ in ‘posebnim’ … Našla sem poti, pristope, orodja, ki so potrdila moje prepričanje, da je šola lahko prijazna in razburljiva, učenje v njej pa (četudi obsežno) naravno – torej nas pri učenju žene naravno gonilo: radovednost. In po vseh teh letih sem ugotovila, da si želim to dati svojim kolegom in staršem in preko tega doseči več otrok … posebej tistim, ki iščejo drugačne poti, ker si to želijo ali ker po običajni poti ne gre. Zato sem začela z individualno podporo družinam (posebej mlajših, ki se učijo osnovnih spretnosti ali pa se pripravljajo na vstop v šolo; pa nevrorazličnih, ki so vključeni v večinsko OŠ, pa sistem ne najde pravega orodja, da bi jih celostno podprl) in izobraževanjem (ne le licenčnimi, veliko je izobraževanj, ki vso teorijo učenja z gibanjem predstavljajo skozi mojo prakso). Cilj je posameznikom (odraslim) dati orodje za neodvisno, samostojno rabo, da se podprejo kadar je to potrebno (ne pa, da so odvisni od stalne podpore drugih).

Na začetku sem se veliko ukvarjala s tem, kako vsebino izobraževanj prilagoditi populaciji s katero učitelji/vzgojitelji delajo … potem pa sem kar naenkrat odkrila, da je bistvo drugje: kako podpreti odraslega (učitelja, vzgojitelja, starša), da bo on dobro … in le tak bo lahko po najboljših močeh delal dobro (oz. za druge uporabil tisto kar je njemu služilo – sistem Učenja z gibanjem in Brain Gyma, ki je uporaben za vse populacije in vse starosti). Temu so namenjeni tudi nekateri licenčni seminarji, ki dajejo orodja za vsakdan obremenjenim staršem, strokovnim delavcem šol/vrtcev/ idr., aktivnim odraslim … Naučijo nas, kako poskrbeti za vsakdanje ravnotežje v življenju. Tako smo lahko potem učinkoviti na kateremkoli področju, sproščeni in uspešni. In to ni le začasno stanje, ampak trajno delovanje, saj z gibanjem delujemo na temeljih, ki smo jih sicer razvijali (z gibanjem in senzoriko) v svojem najzgodnejšem obdobju.

IZOBRAŽEVALNI ZAVOD SATURN

Izobraževalni Zavod Saturn www.braingym.si je nastal zaradi potrebe po povezovanju in sodelovanju. Ustanovljen je bil predvsem zato, ker zastavljene cilje želim dosegati v povezovanju z drugimi. V okviru zavoda izvajam izobraževanja v povezavi s kolegi iz Slovenije in tujine. Delujem na projektih v Sloveniji, predvsem pa v povezavi s tujino: nabiram znanje pri kolegih in organizacijah v tujini in z veseljem delim svoje znanje in izkušnje z drugimi. Organiziram dogodke, pripravljam materiale in predvsem ozaveščam kako podpreti sebe, da bomo zadovoljni in uspešni posamezniki in bomo tako napredovali v vsakdanu in gradili boljši svet: napredujemo od vsakega posameznika na celotno družbo. V zadnjih letih smo delovali precej online in to prepoznali kot dober način za ozaveščanje in prepoznavnost, a si v prihodnje želim tudi več delovanja na osebni ravni, v živo.
Seveda obstajajo še cilji za naprej: več materialov, pripomočkov, dogodkov, stičišče za podporo in napredek, da bo Brain Gym dostopen vsakomur.

Glavno področje je opolnomočenje posameznikov z organizacijo izobraževanj. V preteklosti je Brain Gym v Sloveniji res veljal kot ‘nekaj za učitelje in vzgojitelje’ v zavodu pa želim poudariti tudi to, kar se v svetu že dolgo prakticira – Brain Gym je čudovito orodje za vsakogar, ki si želi napredovati: edini pogoj za uporabo je, da si to želi. Posebej aktualen je v današnjih zahtevnih časih, ko smo večinoma ‘multipraktiki’ z dolgimi delovniki, veliko obveznostmi in neskončno željami … kar nas privede v stresno stanje, ko vsega ne obvladujemo več … ali pa smo po negativnih izkušnjah obtičali v strahu in stanju preživetja, ko nismo več učinkoviti, nimamo želja, niti upanja, pa še zdravje nas začenja izzivati … ali pa si končno želimo dokončati kar smo že dolgo nazaj odložili – pa ne zares, saj nas nedokončano delo še vedno teži/bremeni …

Posebej pomembna je podpora staršem, ki imajo več izzivov s svojo starševsko vlogo, ker so njihovi otroci drugačni, potrebujejo posebno skrb ali imajo posebne izzive … tudi oni si morajo najti ravnotežje, kako živeti s tem … saj le tako lahko svojega otroka najbolje podprejo. Najpogosteje tako ravnotežje dosežemo z individualnim delom, oz. (če se izrazim v Brain Gym jeziku) poglobljenim postopkom uravnoteženja.

Izobraževalni zavod Saturn je namenjen ljudem najrazličnejših sposobnosti v vseh življenjskih obdobjih. Posebej pomembno je danes za tiste, ki občutijo, da so ohromljeni zaradi stresa ali stres že načenja njihovo zdravje in kakovost življenja.
Vsakomur, ki želi dati pozornost življenju in učenju brez stresa. Ki želi najti naravno pot, da se uravnoteži in vedno znova podpre z gibanjem za kar večinoma res potrebuje le nekaj minut na dan (pred tem pa nekaj časa, da se metode ali le posameznih dejavnosti nauči). Če smo brez stresa seveda ne pomeni, da delamo manj, ampak da znamo vse uskladiti, uravnotežiti in nas torej zahtevno delo ali način življenja ‘ne boli’ in ne izčrpava.

Seminarji so hierarhično razporejeni glede na zahtevano predznanje … a jih je veliko na prvi stopnji in ne zahtevajo predznanja. Sistem je enak po vsem svetu. ‘Licenčni’ so tisti seminarji, ki so enaki v vsebini in trajanju, po predmetniku celotne mednarodne fundacije.

Novo na slovenskem področju je možnost licenciranja, torej pridobitve kompetenc za profesionalno rabo Brain Gyma. Pomembno je ponuditi možnost, da posameznik dobro izkušnjo deli naprej, pomembno pa je tudi, da so učitelji in svetovalci sistema Brain Gym usposobljeni, kompetentni za to delo. Veljavna licenca in članstvo v mednarodni fundaciji sta znak, da je posameznik v stiku z aktualnimi spoznanji in usposobljen za uporaba in/ali poučevanje drugim, saj udeležba na seminarju (brez licence) zagotavlja le znanje, ki je uporabno vsakega posameznika, torej neprofesionalno. Prej je bilo možno licenco pridobiti le v tujem jeziku, zdaj večino ponujam in tudi sama (zaenkrat pod mentorstvom predstavnice mednarodne fakultete) izvajam v slovenščini. Je pa pot do licence različna glede na posameznikove želje.

Spread the love