Tanja in Luka Slovenec: Moonrise – terapije s pomočjo konj 

Tanja in Luka Slovenec: Moonrise – terapije s pomočjo konj 

Kdo sta Tanja in Luka? Lahko bi rekli, da sva dve čisto drugačni osebi. Ena, ki vse precej analizira, razmišlja in tehta odločitve, ter druga, ki je precej bolj spontana, hitrih odločitev in odprta.

Verjetno ni težko ugotoviti, kdo je kdo 😊. Oba pa imava skupno vizijo in iste vrednote, zate se najini različnosti odlično dopolnjujeta.

Najino poslanstvo je, da približava svet konj čim večim ljudem. In ne v smislu jahanja, temveč v smislu stika, povezanosti s konjem, pristnosti v trenutku, tukaj in zdaj.

Vse to nudiva preko terapij s pomočjo konj, ki jo individualno prilagodiva vsakemu posamezniku, glede na njegove želje, cilje in potrebe, upoštevajoč morebitne omejitve.

Moonrise  www.moonrise.si je najin drugi otrok, projekt, v katerega močno verjameva in veva, da lahko marsikomu pomaga. Lahko bi rekli, da se je Moonrise začel z dnem, ko sva postala lastnika svoje kobile Lune.

Zgodba Moonrise

Oba sva se s konji srečala v odraslosti, nihče od naju ni imel izkušenj iz otroštva. Jaz /Tanja sem si od nekdaj želela biti s konji in jahati, vendar mi to ni bilo omogočeno. Toda življenje očitno nekako poskrbi za to, da ti na pot postavi ljudi in okolje, ki vplivajo na tvojo prihodnost.

Po izobrazbi sem delovna terapevtka, in ko sva postala lastnika Lune, mi je vedno bolj postajalo jasno, da si želim biti s konji, delati z njimi, jih imeti za svoje partnerje in nekoč od tega tudi živeti.

Na mojo srečo je enako začutil tudi Luka.

Kako poteka terapija

Prisegava na uporabniku usmerjen pristop, zato se vsakemu posvetiva individualno. Skupaj gremo čez kratek obrazec, da ugotoviva, kakšna so pričakovanja, izkušnje in katere cilje si želimo doseči. Glede na to se potem kreira sama terapija. Vse se sproti analizira in po potrebi tudi prilagodi cilje. Pomembna nama je uporabnikova povratna informacija, veliko pa se ugotovi že s samim opazovanjem. Lahko bi rekli, da je terapija primerna res za vse ljudi. So seveda kontraindikacije kot npr. zelo gibalno ovirane osebe, katere ne zmorejo same sedeti na konju ali pa nekdo s hudo epilepsijo, toda vse to se definira že pred prvim srečanjem. Veliko je takih, ki si želijo samo neke sprostitve, »mentalni odmor«, primerno je tudi za najstnike, ki se srečujejo z iskanjem svoje identitete in potrebujejo pravila, upoštevanje navodil, za avtiste, za introvertirane osebe in še in še bi lahko naštevala …

Prednost terapije s pomočjo konj je zagotovo ta, da istočasno vpliva na različna področja.

Krepiš svoje gibalno/motorično področje, obenem pa gradiš na čustveni/emocialni in socialni ravni.

Če je največja ovira v gibalnem področju, se najprej rešuje ta, potem pa se preide na ostale. Saj je gibanje človeška prvotna potreba.

Preko konj se gradi samozaupanje, izoblikuje identiteta, postanemo vztrajnejši, pogumnejši, obenem pa tudi nežni, zmanjšamo agresivno vedenje in se učimo dajati in sprejemati pomoč. Pripadamo nekemu krogu, smo vključeni v skupino in koristno preživimo prosti čas. Naučimo se bolj zaznavati in kontrolirati svoje lastno telo, mišice, krepimo koordinacijo in ravnotežje.

Opazila sva, da se po sami terapiji tudi midva počutiva zelo dobro in da vsak naredi nek poseben vtis. Ker je vsaka terapija posebna na svoj način. Zelo dobro je bila npr opazna sprememba obnašanja pri najstniku in odprtost za pogovor preko konja.

Veliko ljudi se srečuje s samim strahom pred konji, zato sva tukaj midva, da jim pomagava premagati ta strah in potem se lahko gradi na uporabnikovih željah in potrebah. Sama terapija se izvaja v naravnem okolju in ne v zaprtih prostorih, zato meniva, da se lahko ljudje hitreje sprostijo in začnejo delati na sebi.

Življenjski moto

Sprejemam drugačnost in rastem z ljubeznijo.

Tanja in Luka Slovenec: Moonrise – terapije s pomočjo konj 

Spread the love