Privlačnost in seks.

09.04.2017

 

Nekateri so prepričani, da je poudarjanje spolnosti in vsega kar je s tem v zvezi, pretirano in da se seks poveličuje preko vseh meja. Spet drugi pravijo, da je področje intime in spolnih razmerij še vedno tabu tema in nekakšno sivo področje, o katerem se zgolj šepeta, na glas pa obsoja.

Kakorkoli, brez spolnosti nam živeti ni. Brez nje tudi vseh nas ne bi bilo, če rahlo zbanalizirano poudarim.

Kakor smo ljudje različni v naših željah, predstavah in pričakovanjih, tako se to vse enako zrcali tudi na intimnem področju. Kako je pri tem pomembna fizična privlačnost?

Menim, da se ljudje prvo ocenjujemo z očmi, nato šele pride ogledovanje morebitnega partnerja skozi prizmo njegovega vedenja, energije s katero vstopa v naš osebni prostor, njegovih osebnostnih značilnosti in potez značaja. Namreč, ko nekoga še ne poznamo skozi osebnostne karakteristike, se lahko opremo na prvi stopnji spoznavanja na zunanji videz, torej na fizično privlačnost, ki nam pove, ali nam je nekdo všeč ali ne. Ko se s dotično osebo več družimo in spoznavamo, ugotavljamo na realnih situacijah, ali nam njegovo vedenje ustreza in kaj nas moti, seveda smo včasih pozorni tudi na to, kako se vede do svojih staršev, sorojencev ali prijateljev. Vse to nam daje signale, ali bi lahko tej osebi zaupali in se ji predali.

Zaljubljenost pride kot posledica takšnih in podobnih situacij in medsebojne dinamike, ki jo dva posameznika ustvarita.

Privlačnost je med drugim nujna prvina, ki vodi do zaljubljene faze.

Seks je posledica notranje želje, da se predamo in da nam druga oseba pripada ter da skupaj kot eno doživljata samo njuno, intimno in skrito zgodbo, ki se odvija skozi poželenje in zdravo spolno življenje. 

Nekateri seveda zagovarjajo stališče, da se je potrebno prvo spoznati kot osebnosti, šele nato pa pride do faze zaljubljenosti, kar pomeni, da se zaljubimo v 'notranje' značilnosti osebe in ne dajemo velikega poudarka zunanjosti. Seveda so tudi takšni primeri, a menim, da smo vseeno v večini tisti, ko si prvo ogledamo zunanjost, saj je ta vidna, pa četudi ne spregovorimo ene besede in si nato ustvarimo določeno mnenje.

Torej, kaj je tisto, kar se vključi v zgodbo o ljubezni (da, sedaj smo že malce naprej v naši zgodbi o privlačnosti in zaljubljenosti)? Videz, osebnost, vedenje, energija, avtoriteta, izkušnje?  Kaj vi iščete pri partnerju? Kaj si želite od njega?

Da se povrnem k dogajanju na intimnem področju. Spolnost bo osrečujoča takrat, ko bosta oba dajala in prejemala v približno enaki meri, ko si bosta povedala, kaj si želita in česa pač ne. Seks je tudi potrebno negovati. Seveda pa, če smo realni in pošteni, gledamo ženske in moški na seks s različnih zornih kotov in s specifičnimi čustvenimi očali. Ko se naučimo razumeti tovrstne razlike, nam bo premagovanje nesporazumov veliko lažje.

Melita Kuhar , univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja → Svetovalnica

(Foto: www.pixabay.com)