KONTROLFRIK IN NJEGOV DVOJČEK - ZAMASKIRANI PLAVALEC S TOKOM

04.02.2016

Kontrolfrik, že udomačena raba pojma, ki bi ga pri nas lahko poimenovali "Nadzornik", je glavni saboter srečnega in zadovoljnega življenja, kadar gre za nezdravo obliko tega vedenjskega vzorca. Pojem "Plavalec s tokom", prevod angleške fraze "Go with the flow", s katerim v vsakodnevnem žargonu označujemo funkcioniranje bolj flegmatičnih karakterjev pa je tisti tip posameznika, ki se zna umirjeno spopadati s strahovi in stresi. V nas prebivata tako nadzornik kot plavalec s tokom, prevladuje eden ali drugi, odvisno od temperamenta in posledic vplivanja zunajih dražljajev pri oblikovanju psihe. Toda, pozor! Obstaja zamaskirana varianta kontrolfrika, ki na prvi pogled deluje kot plavalec s tokom. Ne smemo ga zamenjevati s pravim, prebujenim in polno zavedajočim se plavalcem s tokom, ki življenju zares zaupa in je duhovno, mentalno in čustveno zrel. Če imamo "srečo", da nas življenje poveže s takim partnerjem, ki je sposoben brezpogojne ljubezni, nam le-ta lahko pomaga pri prizadevanjih, da se rešimo iz krempljev nadležnega vedenjskega vzorca nezdravega kontrolfrikovstva. Tako kot obstaja pristni plavalec s tokom, obstaja tudi pristni, zdravi nadzornik, ki se uresničuje preko svojega pristnega temperamenta voditelja/nadzornika. Zna se izražati in delovati odločno, zrelo in s pravo usmeritvijo v vodenje s sodelovanjem v dobro vseh vpletenih, ne pa v ukazovanje, izsiljevanje in manipulacijo. V bližnji prihodnosti bomo spregovorili tudi o tem, kdaj veste, da ste pristni v svojih vlogah in vas ne vodijo vaš ranjeni, manipulativni ego, ki je namazan z vsemi žavbami ter opremljen z vsemi možnimi maskami. Danes se bomo, kot smo napovedali, poglobili v fenomen nezdravega vzorca kontrolfrika z opisom obeh tipov: odkritega in zamaskiranega. 

Posameznikovo psiho lahko zaznamujeta pretežno en ali drug tip, najpogostoje pa gre za kombinacijo obeh. Redko boste srečali kontrolfrika, ki si bo upal prepustiti občutkom "kar bo, pa bo" in "saj bo", kakor boste le s povečevalnim steklom lahko naleteli na zamaskiranega plavalca s tokom, ki se bo prepustil vodenju in usmerjanju kontrolfrika. V praksi pa se zelo pogosto dogaja, da je partnerska zveza običajno sestavljena iz enega takega tipa osebnosti, ki mu vlada vzorec, poimenujmo ga "dežurnega diktatorja" in enega tipa, ki ga bomo najbolj opisali, če ga poimenujemo "trmasta žrtev." Živita v simbiozi in poskušata kontrolirati eden drugega. 

Vzorec kontrolfrika, kakopak, vleče korenine iz egove čustvene nezrelosti. To pomeni, da posameznik, vsakič, ko se znajde v situaciji, ki ne odgovarja njegovemu egu, podleže nezdravim, otročjim čustveno-miselnim in vedenjskim vzorcem. Prarazlog, ki usmerja naše akcije in reakcije se nahaja v vzorcu občutka nezdrave krivde, ki nenehno proizvaja občutek strahu, da "nisem dovolj dober". Ta občutek vodi naprej  v perfekcionizem in strah pred občutkom, da nimaš vsega pod kontrolo. Perfekcionist želi, da je vse popolno. Zakaj? Zato, ker lovi občutek, da si ljubezen zasluži le, če je dovolj dober. Brez primerne terapije (lahko je tudi samoterapija, vendar je priporočljivo poiskati terapevta, ki vas bo opremil s pravšnjimi orodji, saj ni splošnega recepta za vse) kontrolfrik, zlasti odkriti tip, zlepa ne bo dosegel tiste točke zaupanja, da bi se lahko brez strahu prepustil. Njihov racionalni um in nedozorela čustva mu ne dopuščajo kakršnekoli napake. Kritika jim predstavlja "smrt". Zato jih žene nenehna sla po urejanju in reševanju problemov. Imajo težave s tem, da se sprostijo in ničesar ne počnejo. 

Kontrolfriki ne ločijo med tem, kaj je njihova odgovornost in kaj je odgovornost partnerja, zato vseskozi posegajo v druge in poskušajo vse pripeljati do namišljene popolnosti. Opremljeni so s skoraj "božjo" odgovornostjo za vse in vsakogar okrog sebe. Lahko bi rekli, da so prepričani, da je od njih odvisno tudi to, kako se svet vrti. Pogosto se ne zavedajo svojega vzorca. Ko se jim partner upre in jim pojasnjuje, da jim ne pusti dihat, so nemalokrat presenečni."Kako? Saj jaz ti samo želim pomagati.!" Kontrolfriki so do skrajnosti identificirani s svojo notranjo lestvico čustveno-miselnih vrednot, prepričanj in pravil, zaradi česar so zahtevni ne le do drugih, temveč tudi in predvsem do samih sebe. Težko sprejemajo različnost, njihova senca pa je preplavljena z dvojnimi pravili. Kaj to pomeni? Da nimajo ozaveščene hipokrizije in si je ne priznavajo, zato zavestno močno poudarjajo poštenost, fer plej in vrednote skrajnega idealizma. So lahke žrtve lastnih projekcij, ki imajo domicil v njihovi lastni senci. Pri tem ni pomembno, ali v senci prevladujejo pozitivne ali negativne vsebine, gre za to, da svoje lastne vsebine iz sence projicirajo na drugega in ga najvekrat ne vidijo takega, kot je le-ta v resnici, temveč takega kot jim to riše njihova projekcija. 

Odkritim tipom se že na prvi pogled vidi, da so kontrolfriki, so aktivni na impulziven ali eksploziven način, so energični in hitri pri svojih aktivnostih. Primerno temu so tudi manj potrpežljivi, vse bi radi takoj. Občutek, da nimajo kontrole nad osebo ali situacijo jih vidno spravlja ob um. Največkrat so to posamezniki, ki so po temperamentu kombinacija kolerika/sangvinika, globoko v podzavesti pa jim vlada sindrom večnega mladeniča/mladenke. Največkrat so za njihovo trpljenje uradno krive druge osebe in zunanje okoliščine. Žene jih nenehna sla po urejanju in reševanju problemov. Odprti kontrolfriki velikokrat na prvi pogled delujejo, kot da se v dialogu pogovarjajo sami s seboj. Kadar njihov občutek kontrole popusti, se hitro iz simpatičnega "anglečka", ki želi vsem pomagati, prelevijo v simpatične in malo manj simpatične "hudičke." Destruktivne oblike čustvenih in vedenjskih reakcij, ki negativno vplivajo na odnose in na zdravje se navzven kažejo kot vse oblike jeze, ihta, krokodilje solze, žaljivke, vpitje, grožnje, v njihovi notranjosti pa medtem ali kmalu po umiritvi v resnici kraljujejo občutek krivde, žalost, nemoč, labilnost, nesigurnost. Manj so potrpežljivi od zamaskiranih tipov kontrolfrikov, vse bi radi takoj in so bolj nagnjeni k urejanju prihodnosti, preteklost pa pogosto puščajo za seboj. Iz lastnih napak se počasi učijo. Odkriti kontrolfrik v ospredje postavlja akcijo in se vmešava v način, tempo, organizacijo in vrstni red početja svojega partnerja ter deluje po principu "Kako bi stvari morale potekati in kako bi moralo biti". Njihovo počutje je odvisno od tega, ali jih partner upošteva in naredi tako, kot se njim zdi prav. Uživajo v tem, da jih partner potrebuje. Pogosto so podvrženi obiskom paničnih napadov, saj so z eno nogo ves čas v prihodnosti, ves čas nekaj kalkulirajo in načrtujejo, obsedeni so z iskanjem odgovorov na tisoče vprašanj, ki se jim porajajo v glavi, občutek varnosti dobijo le takrat, ko se jim zdi, da imajo vse pod kontrolo. To je, če se malo pohecamo, skoraj nikoli oz. za zelo kratek čas. 

Zamaskirani tipi kontrolfrikov so na prvi pogled mirni, spravljivi in svobodo dopuščajoči. V resnici se pa v njih dogaja vse to, kar velja za odprte tipe kontrolfrikov, vendar tega ne izražajo. Poslužujejo se maske prijaznosti, razumevanja, ljubeznivosti, pripravljenosti vedno poslušati in pomagati. Te maske jim pomagajo, da se počutijo "dovolje dobre", da bi bili ljubljeni. Zamaskirani tip kontrolfrika v ospredje postavlja počutje oz. čustvene reakcije svojih partnerjev in se ves čas ukvarja s tem, kako bi drugi morali reagirati na njihove želje, potrebe in zahteve. Pomembno jim je, da so pomembni, upoštevani in razumljeni. Globoko v sebi so zelo jezni, zamerljivi in sovražno nastrojeni, kar se prav lepo zrcali v njihovi zunanji nagnjenosti k "surlanju". Povešen nos z otožnostjo pod obrvmi in čustvena distanciranost ter pasivnost, s katero "kaznujejo" partnerja, ki ne dela po njihovo, je njihova značilna mimika. Odveč bi bilo poudariti, kako tako vedenje spravlja odkrite tipe kontrolfrikov v obup. Po temperamentu so zamaskirani tipi flegmatiki/melanholiki. Vlada jim sindrom "pridne punčke/spodobnega fanta". Ogromna količina notranje, neizražene jeze lahko vodi v številne bolezni, ki se dolgo kuhajo, preden izbruhnejo in so zato tudi težje ozdravljive. 

Kombinacija obeh tipov je najbolj značilna za tiste, ki so po temperamentu preteženo melanholiki/koleriki ali melanholiki/sangviniki. Kadar se stvari ne odvijajo po njihovo, se ponavadi zadržujejo, da ne eksplodirajo, saj so tudi sicer bolj potrpežljivi od odkritega tipa, kar jim seveda vedno ne uspe. Po tem, ko iz njih plane njihova ognjevita plat, se še bolj zasekirajo in razlog za trpljenje zopet pripisujejo svojim nesposobnostim in občutku, da nikoli ne bodo dovolj dobri. Nagnjeni so k zatekanju v preteklost, kjer iščejo krivce in razloge, zakaj danes ni tako kot bi moralo biti. Njihov besednjak pogosto zaznamujejo vprašanja "Zakaj nekaj ni tako ali tako..." medtem, ko odkrite tipe bolj zanima "Kdaj se bo zgodilo tako in tako." 

Pripadniki obeh tipov potrebujejo enormne količine pohval in pozornosti, so prefinjeni čustveni izsiljevalci in manipulatorji, kot rečeno vse z namenom, da se počutijo dovolj dobre, popolne in sigurne v tem, da si zaslužijo ljubezen. Ko znamo v sebi in/ali partnerju prepoznati te vzorce in prenehati z "osebno, nezrelo" čustveno reakcijo znotraj komunikacije, temveč se na podlagi dobrega poznavanja sebe odločimo, da si bomo stikala notranjih reakcij prižigali le sami, lahko rečemo, da smo ozdravljeni kontrolfrikovstva. Zaupanje, notranji mir, osmišljenost in uživanje v življenju nadomestijo negativne vzorce, ki povzročajo konflikte, nemir, životarjenje z nenehnim občutkom, da je življenje predvsem bojno polje, na katerem ni prostora in časa za mir. 

V mestni Osrečevalnici smo razvili ekskluzivna, učinkovita orodja, s katerimi vas opremimo, da lahko zaživite bolj srečno in zadovoljno. 

Naslednjič se bomo v članku z naslovom Kako upravljati s kontrofrikom v sebi dotaknili nekaterih konkretnih primerov in prikazali nekaj načinov in veščin uspešnega dogovarjanja, s katerimi lahko zmanjšate napetost in konflikte v komunikaciji. Primere rešitev lahko uporabite tudi v odnosu s sodelavci, starši in otroci, saj niso vezani izključno na partnerske odnose, temveč na komunikacijo na splošno.  

Vaša Osrečevalnica