Fenomen maminega sinčka.

16.04.2017

 

Pojav maminih sinov je zaskrbljujoč Zakaj? Partnerice in žene maminih sinčkov morajo tekmovati za naklonjenost partnerja in moža, saj jim ga krade njegova mati.

Zveni znano?

Verjetno se je vsakdo izmed nas že kdaj srečal ali pa vsaj prebral o fenomenu maminega sinka.

To je odrasel moški, ki je odvisen od odnosa s svojo materjo. Mati ga priklepa na sebe z vzbujanjem krivde, tesnobe, očita mu, da je nehvaležen, da ga ne skrbi za njo, da jo zapostavlja in pri tem nikakor ne želi in noče razumeti, da je njen sin odrasel moški, ki ima svojo partnerico in družino. Ne, to nje ne zanima, ona se postavi v osončje sinovega življenja na računa erozije partnerskega odnosa sina.

Takšni sinovi postavljajo potrebe matere pred svoje in pred potrebe in želje svoje partnerke in žene.

Pravzaprav je dejstvo tudi to, da imajo zaradi materine vzgoje in čustvenih izsiljevanj v primarni fazi sami velike težave pri navezovanju stikov z morebitno partnerko, saj jo primerja z mamo in vrednoti njeno vedenje in njene potrebe, želje v percepciji materinih zahtev, ki se jim pa ne more upreti, saj bi to pomenilo, da matere več nima rad, da jo zanemarja in da ne more biti žena pomembnejša od nje, matere.

Vzroki za takšno odvisniško vedenje sina do matere ležijo v zgodnjem otroštvu in v pogosto čustveno odsotnem očetu. Četudi je oče bil fizično prisoten v družini, ni bil dejaven pri vzgoji in vzgledu sinu, ko je le-ta šel skozi proces identifikacije. Namesto z očetom, se je poistovetil z mamo, ki je nagrajevala sinovo odvisnost od nje in njenih želja s pretirano ljubeznijo, ki pa jo je znala na perfiden način izrabiti v vzbujanje krivde pri sinu, če ni naredil vse tako, kot si je sama zamislila. Zato v to sliko vsekakor ne spada morebitna partnerka, ki bi lahko izpodrinila prvo mesto matere matice.

Kar pomislite, koliko žalostnih zgodb ste že zasledili, ko žene tarnajo, da jih možje zanemarjajo, da jih ne vprašajo na nasvet ali mnenje, ko gre za družinske zadeve, temveč naredijo tako kot so jim svetovale njihove matere. 

Za mater se bodo mamini sinčki borili, pa četudi bodo ogrozili svoj zakon in družino. Verjemite, občutki krivde so v takšnih primerih izjemno močni in povzročajo velike frustracije

No, kako pa se da razrešiti ta gordijski vozel pretirane navezanosti sina na mater in kako obrniti svoje želje in interese v fokus svojih želje ter potreb in vizije lastne družine?

Mamin sine lahko poišče strokovno pomoč, ki mu bo pomagala presekati lastne vzorce nezdravega vedenja, saj je za njega patološki odnos z materjo nekaj normalnega, kajti sam se bo zelo težko izkopal iz primeža odvisnosti od tega odnosa. Naj ne pričakuje, da bo njegova mati to naredila.

Na strani odraslega maminega sina je, da prereže gnilo popkovino in postavi nove temelje svojih želja in potreb, ki jih postavi po novem na prvo mesto, se pravi pred želje in zahteve matere. Sedaj je pomemben on. Posledično bo ob njem pomembna njegova partnerka in ne več njegova mati.

Vsekakor bi bilo najbolj ustrezno, da oba zmoreta zbrati pogum, torej mati in sin ter se soočita z dejstvom in bolečo resnico, da morata svoj odnos predrugačiti. Če se oba tega zavedata, je veliko možnosti, da uspeta vzpostaviti zdrav in poln odnos, ki bo temeljil na spoštovanju in povezanem odnosu, ki pa se bo končal na meji mati – sin.

Tako se lahko moški odveže stiske in krivde ter še vedno ostane skrben in pozoren sin ostareli mami, ki pa ne pogojuje svoje ljubezni. Moški se tako lahko brez slabe vesti obrne k partnerici in si ustvari zdrav in ljubeč partnerski odnos.

Melita Kuhar  univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja → Svetovalnica

Foto: pixabay.com