Katja Ujčič: Vsi smo poklicani, da se prebudimo v lastni ustvarjalnosti in nadarjenosti

Katja, kako začneš svoj dan?

Že od nekdaj sem nočna ptica, kar pomeni, da svoj počitek običajno raztegnem v dopoldanske ure in ne vstajam zgodaj zjutraj. Prav tako se ne mučim z različnimi jutranjimi rituali, ki so trenutno v trendu. Vztrajam pri redni praksi joga terapije in obvezni kavi. Dan nadaljujem s srečanji s strankami, tako z otroci kot z odraslimi, s katerimi skupaj odkrivamo njihove nadarjenosti in talente ter odpravljamo blokade, ki zavirajo pretok prirojene notranje inteligence. Svoje večere najpogosteje zaključujem s plesom, jogo ali lenarjenjem, ki pa za moje možgane nikoli ne pomeni, da so na ‘off’, ampak da ustvarjajo prostor za opuščanje starih idej in privabljanje novih. Tako namreč deluje kreativnost. Potrebujem malo spanja, zato se moji večeri pogosto zavlečejo v zgodnje ure naslednjega dne.

Kaj te najbolj osrečuje v življenju?

Pri visoko inteligentnih in nadarjenih osebah je značilna nenasitna radovednost. Tudi sama sem izjemno radovedna in se intenzivno posvetim vsaki temi, ki me v tistem obdobju privlači, najsi bodi to kvantna fizika, biokemija, nevroznanost, človeška inteligenca ali pa gibanje, ples, drsanje, umetnost. Moj um ‘zahteva’ potešitev radovednosti, s tem pa tudi ustvarja nove povezave in mi omogoča uvide tako v individualno kot kolektivno nezavedno. Osrečujejo me nova spoznanja, inovativne stvaritve in dojemanja sveta ter sebe na vedno nov ter drugačen način. Na srečo sem sama vedno imela stik s svojim kreativnim jedrom, ki mi sedaj v odrasli dobi omogoča osebno in spiritualno rast, uporabo svoje nadarjenosti, to je prepoznavanje nadarjenosti in inteligence v drugih ter mi izpolnjuje življenje.

Kaj pa je tvoja posebnost? 

Če bi me to vprašali pred leti bi najverjetneje bila pri odgovoru bolj skromna. Vendar ne gre več za skromnost, temveč za avtentičnost. S podporo in razumevanjem bi lahko bila uspešna na veliko področjih, strokovnjaki takšni inteligenci pravimo multipla inteligenca. Moja posebnost je prepoznavanje nadarjenosti, notranje prirojene inteligence in potencialov v posamezniku, četudi je globoko zakopana v plasti naše podzavesti. Moramo se namreč zavedati, da naši darovi v trenutnem obdobju človeštva, v moderni družbi, niso zaželeni, zato smo je jim že v otroštvu odrekli. Intuicija, nadarjenost, inteligenca so zatrti tako v družini in v šoli kot v širšem družbenem okolju. Otroci pa se vedno prilagodijo družinski dinamiki, družbenemu sistemu in ohranjajo ravnotežje preživetja, kar posledično pomeni, da se odrečejo svojim potencialom, svoji avtentičnosti in smislu življenja zato, da lahko preživijo. Pri delu z menoj oseba svojo nadarjenost privabi na plano, odstrani stare vzorce blokad in zaživi osmišljeno življenje. Pomoč nadarjenega terapevta je zato za nadarjene popolnoma drugo izkustvo kot običajno svetovanje. Doživi razumevanje in podporo s strani drugega nadarjenega, ki resnično razume njegov notranji svet. Včasih se življenje posameznikov, ki si upajo stopiti na pot njihovega poslanstva, popolnoma spremeni.

Povej nam nekaj več o inštitutu GeniusX.

Večina izjemno nadarjenih ljudi je intovertirana in svoje stiske ter težave ne vidi skozi lečo nadarjenosti in intenzivnosti, ki jih le-ta prinaša, zato sem konec leta 2022 ustanovila GeniusX, Inštitut za raziskovanje in razvoj nadarjenosti, ki bo v slovenski prostor prinesel več informacij, izobraževanj in zavedanja o nadarjenosti. Nadarjeni imajo namreč drugačne potrebe, zato je nujno, da se nadarjena oseba oz. starši nadarjenega otroka zavedajo njihove drugačnosti v razmišljanju, čustvovanju in doživljanju energije. Nadarjeni so lahko eksponentno različni od ostalih. Hitrost procesiranja, nenavadne asociacije in kompleksne povezave, ki jim je omogočeno tako s telesnimi občutki, prebliski, vpogledi in uvidi, miselnimi podobami – sprejemanje vseh informacij iz okolja in znotraj sebe je za nadarjenega odraslega, kaj šele za otroka, lahko izjemno intenzivno in polno nerazumljivih občutkov, ki jih lahko zmotno pripišemo in napačno diagnosticiramo kot depresija, anksioznost, izgorelost, ali pa tudi avtizem, ADHD in podobno. Veliko nadarjenih posameznikov je tudi visoko občutljivih.

GeniusX www.geniusx.si  pa nudi tudi prostor vsem nadarjenim posameznikom, ki svoje ideje želijo deliti z enako mislečimi vrstniki v resnični podprti komunikaciji, kjer bodo njihove ideje, konstrukti, stvaritve sprejete in razumljene. Po takšnih odnosih globoko v sebi hrepenijo prav vsi nadarjeni, saj zaradi primanjkljaja v komunikaciji, razumevanju odnosov in situacij, velikokrat niso razumljeni s strani družine, prijateljev, kolegov, šole, zato je nujno, da jim lahko zagotovimo čim več resničnih stikov z vrstniki, ki pa so lahko različnih starosti, izobrazbe in interesov. Skupnost nadarjenih za nadarjene odrasle in otroke je kot rešilna bilka, kot kisik ali voda, saj nam pomaga, da življenjsko pot prehodimo lahkotneje, smo slišani in videni ter nenazadnje tudi primerno izzvani, kar pa nadarjenim predstavlja pravi pospeševalnik za nove kreacije.

Nadarjenost je del tvojega življenja. Kaj ti pomeni?

Nadarjen je prav vsak. Še več, darovi se skozi naša dejanja, izražanja in ustvarjanja želijo uresničiti. Ta momentum nam je naravno dan, tako kot na primer roži, da cveti, čebeli, da nabira med. Narava svojo inteligenco z lahkoto izraža, jo živi. Človeku pa sistem, v katerem trenutno živimo, ne dovoljuje, da svoje darove prebudi, jih uresniči in živi. Človek, ki živi v polnosti svojih potencialov, je samouresničen in zaveden, z njim ni mogoče manipulirati in ga ukalupiti v družbena pravila. Nadarjenost je pot preko katere pridemo v stik s svojim najglobljim delom sebe in nam omogoča samorealizacijo. Menim, da bo področje nadarjenosti v prihodnosti doživelo velik razmah.

Kdaj si ugotovila, da si nadarjena?

Imela sem srečo, da so mi v osnovni šoli izmerili izjemno visok inteligenčni količnik, tako da imam nekakšno ‘potrditev’, da sem nadarjena, čeravno visok inteligenčni količnik ni edino merilo nadarjenosti. Howard Gardner, ameriški psiholog, ki se je ukvarjal z raziskovanjem človeške inteligence v svoji teoriji o več inteligencah opredeljuje osem vrst inteligenc: logično-matematična, jezikovna, glasbena, prostorska, telesno-gibalna, medosebna, znotrajosebna, prirodoslovna. Inteligenčni količnik meri le logično-matematično inteligenco. Oseba lahko združuje tudi več inteligenc, kar je primer tudi pri meni. Šele v odraslih letih sem se začela zavedati dimenzij moje nadarjenosti in s tem tudi edinstvene percepcije sebe in sveta. Zakaj poudarjam, da sem imela srečo? Nadarjene osebe, ki nimajo zunanje potrditve se ne dojemajo kot nadarjene in svojo drugačnost razumejo kot napako. Še več, velikokrat se imajo celo za manj inteligennte kot ostali. K temu tudi pripomore t.i. Tall poppy syndrom (sindrom visokega maka), družbeni fenomen, ki razloži tendenco družbe, da ‘poseka’ vse glave, ki preveč ‘štrlijo’ iz povprečja. Vsak nadarjeni posameznik pa je na tem, da pokuka iz povprečja že rojen, zato v svojem življenju neizogibno doživi ‘sekanje’ in prirejanje svoje drugačnosti. Še več, zaradi preživitvene potrebe sprejetja drugih nadarjeni svoje potenciale potisne na obrobje povprečja, vendar se tako zaradi potlačitve avtentičnega dela sebe počuti odtujeno, nerazumljeno, osamljeno, velikokrat slišim, da se takšne osebe počutijo kot vesoljci. Alienacija je ena izmed mnogih pokazateljev nadarjenosti. Če nadarjena oseba ne dobi potrditve o svojih darovih in potencialih jih tudi ne bo zmogla prebuditi in razviti. Zato večina ljudi svoje življenje ne živi, ampak ga samo skuša preživeti. Brez prebujenih potencialov namreč ni pravega smisla življenja. Sama sem se do svojega 40.leta počutila drugačno, a nisem razumela zakaj, dokler nisem srečala svojo mentorico in supervizorko, svetovno znano terapevtsko za nadarjene, ga.Sue Jackson. Z njeno pomočjo sem sprejela svojo nadarjenost do te mere, da lahko sedaj pomagam tudi drugim.

Kako si razvijala svojo nadarjenost?

Ko stopimo na pot svojega poslanstva in se odpremo odkrivanju svoje prirojene nadrejenosti, nam naša notranja inteligenca vedno pokaže pravo smer. Svojo nadarjenost zaznavanja in prebujanja nadarjenosti, inteligence in potencialov v drugih sem razvijala ravno s pomočjo svoje notranje inteligence. Vendar slednje še ne pomeni aktivirati nadarjenosti in živeti polno življenje. Za razvoj svojih potencialov je potrebna vztrajnost in zavzetost. Na tovrstni poti ni bližnjic v obliki rožnatih sprejev, magičnih kristalov ali knjig o samopomoči. Zavedati se moramo, da je potrebno garanje, ki nas pomaga ohranjati v realnosti, samozavedanje, ki nam omogoča nenehno rast in napredek ter zaupanje vase. Sama sem svojo nadarjenost razvijala in raziskovala v večletnem mednarodnem študiju in praksi tako na področju psihologije, nadarjenosti, ekspresije in joga terapije. Predvsem pa neskončnem in globokem samo-raziskovanju.

Kako bi opisala kaj je tvoje delo (poslanstvo)?

Moje poslanstvo je prebujanje, razvijanje in aktiviranje nadarjenosti, potencialov, talentov tako pri otrocih kot tudi pri odraslih, kar zahteva odstranitev vseh nezavednih programov, ki nam ne služijo več, prebuditev notranje inteligence in notranjih potencialov, razjasnitev kdo ste in kakšno je vaše poslanstvo, izboljšanje samozavedanja, samopodobe in samozavesti ter s tem zaživeti ‘level up’ življenje. Opažam, da se vse več ljudi prebuja in prevzema odgovornost za svojo nadarjenost z zavedanjem, da lahko aktivacija njihovih potencialov pomaga pri napredku človeštva.
Svoja prizadevanja usmerjam v boljše razumevanje in optimalne priložnosti za najsposobnejše odrasle in otroke. Z usmerjeno psihološko podporo na vseh področjih njihovega življenja, raziskovanja, zavzemanja, izobraževanja želim podpreti edinstven socialni, čustveni, fizični, kognitivni in duhovi razvoj skozi prizmo nadarjenosti. Spodbujanje, navdihovanje in podpiranje njihove neizmerne strasti do raziskovanj, ustvarjanja, izumljanja, učenja in spreminjanja sveta še nikoli v zgodovini ni bilo tako pomembno kot zdaj.

Razloži nam prosim, zakaj si se začela ukvarjati s terapijami za nadarjene ljudi?

Nadarjenost je tako v Sloveniji kot tudi v tujini zelo zanemarjeno področje. Človek bi se ob tem vprašal, zakaj ni več prizadevanj s strani vladajočih elit za raziskovanje in razvoj nadarjenosti, saj s tem pripomoremo k napredku celotnega človeštva. Menim, da v tem trenutku živi veliko genijev, kot so bili Nikola Tesla, Albert Einstein ali Carl Gustav Jung pa ostajajo žal neodkriti.
Sama sem izkusila, kaj pomeni odraščati in živeti kot nadarjena deklica in kasneje odrasla ženska. Nenehno prilagajanje oviram, ki zatirajo radovednost, ustvarjalnost in inovativnost, kar vodi do napačne samo-percepcije in napačnih odločitev v življenju. Družbena pravila za deklice so pod površjem zelo jasna: potrebno si je poiskati uspešnega, premožnega in zdravega moža. To pa lahko deklice dosežejo le z lepoto in uglajenostjo. Vrsta raziskav dokazuje, da se deklice že v rani mladosti zaradi pričakovane funkcije matere in žene odrečejo avtentičnemu aspektu svojega Sebstva – svoji nadarjenosti in smislu svojega življenja. Sama sem bila emocionalno intenzivna, temperamentna, vztrajna in radovedna deklica, polna energije. Nenehno sem izpodbija avtoriteto in tradicijo ter mislila neodvisno, kar pa je bilo izjemno nevarno. Doživela sem izločitev iz skupin, zasmehovanje in alienacijo, zato sem nezavedno potlačila svojo notranjo inteligenco. Po raziskavah Linde Silverman, strokovnjakinje s področja nadarjenosti, gre pri tem za postopno izgubo stika z nadarjenostjo zaradi socializacije in družbeno vgraviranih pravil v kolektivnem nezavednem, ki deklice sili v zanikanje svoje inteligence, samo-sabotažo in prilaganje trendom, ki vodijo do poroke. Zaradi svoje intenzivnosti in stika s svojim avtentičnim delom sebe pa sem se kljub neštetim oviram uspela soočiti in sprejeti svojo nadarjenost ter zaživeti življenje v miru in zavedanju. Slednje želim spodbujati pri vseh, ki čutijo, da se v njih prebuja poslanstvo. Ta občutek je prav poseben in značilen za vse tiste, ki so poklicani, da svojo nadarjenosti čimprej izrazijo.

Na katerih projektih trenutno delaš?

V Slovenijo v juniju prihaja moja mentorica ga. Sue Jackson, svetovno znana psihoterapevtka za nadarjene. V okviru GeniusX, Inštituta za raziskovanje in razvoj nadarjenosti, jo bom gostila na dogodku, ki bo združeval tako znanja in prakse s področja nadarjenosti. Vse, ki jih udeležba na dogodku zanima, vabim, da se nam pridružijo. Več informacij o dogodku bo kmalu objavljenih na spletni strani in družbenih omrežjih GeniusX, www.geniusx.si.
Sodelujem tudi v vrsti mednarodnih projektih s področja nadarjenosti, tako na akademskem, terapevtskem kot tudi izobraževalnem področju.

Razvila si tudi svoje edinstven pristop. Nam zaupaš malo več?

Moderne pristope, znanstvene metode in starodavne modrosti, ki jih študiram že več kot deset let tako doma kot v tujini, sem aplicirala v delo z nadarjenimi. Rezultati so navdušujoči, saj posamezniki zmorejo odkleniti skrivnosti, ki so prej dremale v njihovi podzavesti. Tako se prebudijo tudi njihovi potenciali, ki so včasih popolnoma nasprotni pričakovanim in presenetijo prav vse. Doživetja so vedno ganljiva in nudijo možnost spremembe percepcije sebe ter svojega življenja. Potrebno pa se je zavedati, da je za večje spremembe potreben čas in vztrajnost.

Delo na sebi in svojih potencialih, ki če niso izraženi, vplivajo na nas destruktivno, tudi kot depresija, anksioznost in izgorelost, je primerno za vse, ki v sebi čutijo, da morajo spremeniti smer svojega življenja in zaznavajo prebujanje energije poklicanosti. Ta izvorna energija je lahko, če ni osvobojena in pravilno usmerjena, vir psihosomatskih stanj in duševnih stisk. Z razrešitvijo notranjih blokad in ozaveščanjem svoje nadarjenosti se lahko takšna stanja hitro izboljšajo.

Bi rekla, da se ljudje dovolj zavedamo svoje nadarjenosti?

Ne, nikakor. Po besedah Michaela Meada, avtorja in pripovedovalca mitov ter legend, so v starodavnih skupnostih nadarjenost pri otroku prepoznali že takoj ob rojstvu, kar je bilo izjemno pomembno za blaginjo celotne skupnosti. Močni in neustrašni so postali bojevniki, prodorni in intuitivni vrači in šamanke, potrpežljivi in modri pa voditelji ter poglavarke. Vsak se je zavedal, da ima poslanstvo in svoj edinstveni dar ter da ima njegovo življenje namen. Ravno slednje je v modernih časih izgubljeno in izguba smisla življenja privede človeka do brezizhodnosti in brezupa. Zakaj sploh živeti? Slednje je v velikem porastu pri najstnikih, saj ne občutijo smisla življenja, zato se ne odločajo za študij, družino, ne za službo, veliko jih žal obupa tudi nad življenjem. Z raziskovanjem svojih darov in potencialov pa nas kolektivno starodavno nezavedno popelje v našo lastno zgodbo, lasten mit, ki ga je vredno živeti.
Nadarjenost ni pot do nečimrnosti in arogantnosti, temveč nujna alternativna, ki se nam ponuja kot avtentično življenje. Ali jo bomo zagrabili in izkoristili v dobrobit sebe in drugih, pa je naša izbira.

Na kakšen način lahko starši spodbujajo nadarjenost pri otroku? Kakšen je najboljši pristop?

Vsi starši si želijo, da bi njihovi otroci odkrili svoj notranji potencial in razvili veščine, da bi postali uspešni ter bili srečni v izražanju svojega talenta. Najprej je potrebno, da jim nudimo podporo pri vsem, kar v njih zbudi veselje, predvsem pa radovednost. Otroci so neskončno radovedni. Žal pa se večinoma zgodi, da je njihova radovednost, intenzivnost, intuicija zaradi različnih dejavnikov preslišana, izgubljena in potlačena, saj družba zahteva poenotene, uniformirane otroke, ki bodo pohlevni in ubogljivi. Izvirnost in kreativnost sta zatrti že v otroštvu in mladostništvu, še več, če je otrok preveč avtentičen in samosvoj, je lahko celo zasmehovan ali pa izpostavljen kot čudak.

Otroci potrebujejo čas in prostor, da svoje ideje, najsi bodo še tako čudaške in tuje, izrazijo. Potrebujejo možnost divergentnega razmišljanja, ki deluje kot nekakšen pospeševalnik, in učitelje, ki jim lahko sledijo in jih razumejo. Potreben je temeljni premik, kot pravi preminuli sir Ken Robinson, avtor neštetih knjig o avtentičnosti, iz konvergentnega v divergentno mišljenje, iz sistema informacij v domišljijo, iz memoriranja neskončnih vsebin v odkrivanje in razvoj spretnosti. Zakaj ne bi dovolili otrokom, da v šoli plešejo, rišejo, prepevajo prav toliko časa, kot se učijo matematiko, se sprašuje sir Robinson in dodaja, da je ustvarjalnost darilo človeštvu, ki ga je treba skrbno razvijati, otroci pa so upanje prihodnosti človeštva.

In kaj lahko vi že danes storite zase in za svoje otroke? Če le lahko, potem poiščite petletnika v sebi ali dovolite svojim otrokom, da izkusijo in izrazijo otroškost v polnosti, ter iz navadnega papirja, frnikole, riža in morebiti slamice naredite kaj novega. Ustvarjajte in se ob tem zabavajte.

Ali se v vsakem človeku skriva nadarjenost in kako je prepoznati?

Nadarjenost ni le biti odličen v matematiki, glasbi ali kvantni fiziki ali imeti popoln spomin. Nadarjenost združuje več dimenzij, ki se jih moramo zavedati vsi: od podedovanih talentov, ki lahko segajo več generacij nazaj, potencialov naše notranje inteligence, sloga izražanja, vrste inteligenc, našega značaja, notranje iskrice, ki nas vleče v vedno nova in nova raziskovanja, do najpomembnejše volje, iz katere črpamo vztrajnost in pogum. Semena nadarjenosti nenehno trkajo na vaša vrata in čakajo, da se prebudite in zaživite polno življenje ter edinstveno uresničite usodo svojega poslanstva.

Nadarjenost se nam ob ustrezni podpori razkrije, ko iz podzavesti prečistimo programe, ki jo zatirajo, ko si dovolimo izraziti naše najbolj nenavadne ideje in konstrukte ter ko znamo zadovoljiti svoje notranje potrebe nadarjene osebe.

Imaš kakšno sporočilo za bralke portala?

Vsi smo poklicani, da se prebudimo v lastni ustvarjalnosti in nadarjenosti. Ko boste pogumno stopili na pot svojega poslanstva, bo vaše življenje naenkrat dobilo smisel. Razumeli boste, zakaj ste morali skozi muke in težave v preteklosti. Razumeli boste, da so vas razmere in dogodki izoblikovali zato, da lahko bolje opremljeni z izkušnjami in modrostjo vztrajate na poti svojega poslanstva.

Ali tudi vi čutite, da se v zadnjem času nekaj v vas rojeva in potrebuje prostor in čas, da se razvije? Morda čutite tudi, da se v vas skriva globlja resnica in da obstaja nekaj močnejšega, bolj svetega od vsakdanjega življenja? Zdaj je čas, da se poglobite vase, stopite na pot svoje nadarjenosti, ki vam je bila dana že ob rojstvu, prispevate k skupnosti in sežete do zvezd. Vaša odločitev ne bo vplivala le na vaše življenje, temveč na prihodnost vsega človeštva.

Katja Ujčič,
Ustanoviteljica in direktorica GeniusX, Inštituta za raziskovanje in razvoj nadarjenosti

www.katjaujcic.si
www.katjaujcic.com
www.geniusx.si
www.geniusx.si/event/za-boljso-prihodnost-odkrivanje-in-razumevanje-nadarjenosti

Hvala Katja za tvoje odgovore. Naš portal ti želi veliko uspeha in zadovoljnih strank.

Spread the love