Rožnati oktober 2021 – Bodi in ostani zdrava!

Začenja se rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk. V Združenju Europa Donna Slovenija vsako leto obeležujemo rožnati oktober in opozarjamo, da je skrb za zdravje izredno pomembna tudi v času epidemije.

Začenja se rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk. V Združenju Europa Donna Slovenija vsako leto obeležujemo rožnati oktober in z različnimi dejavnostmi in dogodki osveščamo o raku dojk in opozarjamo na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja bolezni in na odgovornost do svojega zdravja. Skrb za zdravje je izredno pomembna tudi v času epidemije, zato poudarjamo, da v tem času ne smemo pristati na slabši dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike, da se je treba odzvati vabilom presejalnih programov ter biti pozoren na morebitne zdravstvene težave.

Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi moški. Po podatkih Registra raka za Slovenijo je v letu 2018 za rakom dojk zbolelo 1.527 oseb, od tega 1.516 žensk in 11 moških, umrlo pa 473 žensk in 5 moških. Rak dojk je dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Za zmanjševanje umrljivosti je izjemno pomembno predvsem osveščanje, zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje.

Katja Jarm, dr. med., vodja Registra in klicnega centra programa DORA z Onkološkega inštituta Ljubljana je poudarila, da v epidemiji covid-19 ne smemo pozabiti na epidemijo raka, ki je danes eden najpomembnejših zdravstvenih problemov naše družbe. Predstavila je OnKOvid, spletno platformo, ki prikazuje vpliv epidemije covid-19 na onkološko zdravstveno varstvo, oziroma podatke o novih primerih raka, o obravnavah onkoloških bolnikov, o napotitvah na prvi onkološki pregled po mesecih za leta 2019, 2020 in 2021. V spomladanskem delu epidemije covid-19 je v dveh največji centrih, kjer obravnavajo onkološke bolnike – na Onkološkem inštitutu in v UKC Maribor – število novih bolnikov z rakom v bolnišnici značilno padlo, enako velja tudi za število novo postavljenih diagnoz; aprilski padec je bil do 30 %. Število novih obravnav se je začelo znova povečevati v maju in je že v juniju doseglo raven iz leta 2019. V avgustu in septembru 2020 smo obravnavali več novih bolnikov kot leto prej, vendar so bili presežki manjši, kot so bili spomladanski primanjkljaji. Podatki kažejo, da je drugi val epidemije manj vplival na breme raka v Sloveniji kot prvi val; v novembru in decembru 2020 je bilo približno 10 % manj novih diagnoz raka v primerjavi z letom 2019. Še bolj spodbudne številke so pri napotitvah na onkološko obravnavo, saj jeseni upada ni bilo, ter pri številu obravnavanih bolnikov na Onkološkem inštitutu, kjer v času drugega vala epidemije ni značilnih razlik v primerjavi z letom 2019. Razloga za upad števila napotitev na onkološke obravnave v prvem valu epidemije v celoti ne poznamo, je pa gotovo splet več dejavnikov. Morda se ljudje s svojimi nespecifičnimi težavami, ki pa lahko že kažejo na raka, ne obračajo na svojega zdravnika. Tudi zdravstveni sistem ni enako dostopen, kot smo bili navajeni prej. V prvem valu so bili za dobra dva meseca ustavljeni tudi presejalni programi, s katerimi skrbimo za zgodnje odkrivanje raka. Onkološki inštitut del svojega pomembnega poslanstva že ves čas namenja tudi preventivi, zato je Jarmova  pozvala prebivalce:  “Skrbite za svoje zdravje. Imamo odličen pripomoček, 12 priporočil proti raku, ki temeljijo na številnih znanstvenih dokazih. Mednarodna organizacija za raziskave raka, ki je del SZO, ocenjuje, da bi bilo mogoče preprečiti skoraj polovico vseh smrtnih primerov zaradi raka v Evropi, če bi vsi upoštevali ta priporočila. Udeležujte se presejalnih pregledov za raka. V programu DORA smo izjemno veseli, da so se ženske kljub epidemiji v letu 2020 udeleževale presejalne mamografije v 74 %, v prvem polletju letos pa že v 77 %, kar je na ravni pred epidemijo. Zgodnje odkrivanje raka lahko pomembno vpliva na uspešno in manj obsežno zdravljenje. ”

Predsednica Združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić je predstavila letošnje aktivnosti v rožnatem oktobru, ki bodo potekale pod sloganom “Bodi in ostani zdrava!”, saj želijo poudariti, da lahko sami veliko naredimo za svoje zdravje s preprostimi odločitvami za zdrav življenjski slog. Številne raziskave kažejo povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim tveganjem za razvoj raka dojk. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja preprečili 30 – 50 odstotkov primerov vseh rakov. Z redno telesno dejavnostjo, zdravo in uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem telesne teže in pozitivno naravnanostjo lahko veliko prispevamo k svojemu zdravju. Za zgodnje odkrivanje raka dojk je pomembno, da se ženske odzovejo na vabila državnega presejalnega programa DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk, in na katerega vsake dve leti povabijo vse slovenske ženske med 50. in 69. letom. Redno mesečno samopregledovanje dojk prav tako pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Za konec je Španićeva ponovno poudarila: “V času pandemije ne smemo pristati na slabši dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike, da se je treba odzvati vabilom presejalnih programov ter biti pozoren na morebitne zdravstvene težave. Če imamo nepojasnjene težave ali odkrijemo novonastale spremembe, je treba vztrajati in priti do zdravnika, ki nas bo napotil na nadaljnje preiskave, če bo presodil, da je to potrebno.”

www.europadonna.si

Spread the love