Spoznavanje SEBE skozi astrologijo!

Tradicionalna astrologija se je razvijala dolga tisočletja. Tesno je bila povezana z astronomijo in uporabljali so jo vsi veliki filozofi, fiziki, matematiki svojega časa v različne namene, v veliki meri pa se je uporabljala tudi za napovedovanje dogodkov. Ni se toliko spuščala v poglobljene razprave, zakaj se človeku dogajajo različne stvari, kje so vzroki za to, da je nekdo bogat, drugi reven, srečen ali nesrečen v partnerstvu ali poslovnem življenju.

Z razvojem družbe in nas kot posameznikov, znanosti, psihologije, razmišljanja  o nas samih  se je tudi astrologija začela poglobljeno ukvarjati s človekovo notranjostjo. Prihaja do močnih povezav med astrologijo in psihologijo,  saj želimo spoznati drugi del svojega bitja (C.G.Jung – podzavest in nezavedni del), na katerega smo v hitrem tempu razvoja pozabili.

Naša karta tako predstavlja sliko naših možnosti za samouresničitev, potencialov za duhovni razvoj in osebnostno rast.

Z njeno pomočjo imamo možnost vzpodbuditi sebe v pozitivni smeri. Astrologijo uporabljamo tudi kot sredstvo za ozaveščanje in zdravljenje človeka na vseh ravneh. Ampak najprej moramo spoznati in razumeti sebe, poiskati vzorce, po katerih živimo, razumeti zakonitost resonance, sprejeti povezanost vseh z vsem in vsemi ter s tem razumeti pot, po kateri se razvijamo in možnosti, ki jih imamo. Tukaj pa se astrologija že tesno povezuje s psihologijo, psihoterapijo in drugimi oblikami zdravljenja.

Dejstvo je, da se nam v življenju ne more zgoditi ničesar drugega razen tistega, kar imamo zapisano v rojstni karti. In če bomo ves čas brez razmišljanja o sebi samo iskali odgovore na vprašanja, kaj se nam bo zgodilo jutri, ne bomo napredovali, ampak samo živeli svojo karto na nivoju, ki bo odvisen od stopnje razvitosti naše zavesti in okolja, v katerem smo. In vedno se bomo lahko jezili na neprijetne dogodke in druge ljudi, saj bomo prepričani, da sem nam dogaja nekaj »od zunaj«.  Živeli bomo po inerciji in ponavljali vzorce naših prednikov, ki so zapisani v naših celicah. Ne smemo namreč pozabiti, da vse, kar je v nas, dejansko živimo sami ali »preslikujemo« na druge ljudi in dogodke okoli nas.

Seveda je astrologija močna v tem, da nam pomaga odkriti, v kakšnem obdobju se nahajamo in kakšni so potenciali za dogajanja na določenih področjih. Vendar prvenstveno z namenom, da dobra obdobja izkoristimo čim bolje in iz njih potegnemo največ, kar nam ponuja naša karta. Obenem pa da razumemo,  da so nekatera obdobja v življenju lahko težja ali bolj zapletena in kdaj bo prišlo do sprememb, ter kako naj v tem času delujemo sami. Bistvo je torej spoznati sebe, razumeti, zakaj se nam nekaj dogaja in delati na sebi, saj je horoskop lep kazalec našega razvoja. Dobro je poznati svoje okvire in znotraj njih poskušati narediti najboljše stvaritve.

Jasmina Krt, univerzitetna diplomirana ekonomistka, astrologinja in članica ISAR-ja (International Society of Astrological Research). Jasmina  predava, dela astrološke raziskave  in individualno  svetuje ljudem s pomočjo astroloških analiz, astrohealinga in psiholoških pristopov.

Jasmina Krt, univerzitetna diplomirana ekonomistka in astrologinja → Astrologija in Svetovanje, As-Jas Jasmina

(Foto: www.pixabay.com )

Spread the love