V čem je moč astrologije in kako nam lahko pomaga.

Vsak od nas je neponovljiv in enkraten del celote Univerzuma. Vsak od nas vibrira na določenih frekvencah, vsebuje določene informacije ali kode,  ki jih je prinesel s seboj v to življenje. V skladu z našo  notranjostjo (zapisi v našem podzavestnem in nezavednem delu sebe) gradimo različne odnose z različnimi ljudmi in doživljamo različne preizkušnje, ki jih  pritegnemo nase. Odgovor na »Zakaj se nam vse to dogaja in zakaj so drugi ljudje taki?«  se torej skriva v nas samih.

Zato je naša največja priložnost in odgovornost, da odkrijemo sebe in svoje bistvo. Da spoznamo svojo podzavest in nezavedni del sebe. Najprej spoznamo, nato sprejmemo in  začnemo delovati v smeri sprememb, če te potrebujemo, in sicer zato, da bi odvrgli stare vzorce, ki jih ne potrebujemo več.

Učinkovita metoda spoznavanja sebe jepoznavanje astrologije. 

Lahko rečemo, da rojstna karta predstavlja našo mapo, v kateri pozicije planetov predstavljajo genetske predispozicije ali kodiranost za določene življenjske cikluse, polne izzivov in priložnosti. Preko nje spoznamo, kdo smo, kaj smo prinesli s seboj, kam smo usmerjeni in kakšna je naša življenjska pot na različnih področjih. Potem lahko razumemo, kaj se nam dogaja in kako lahko dejavno vplivamo na našo prihodnost. Ugotovimo, na katerem energetskem nivoju smo močni in kje imamo težave, ki jih lahko rešujemo na različne načine. Pomembno je, da lahko odkrijemo svoje najboljše potenciale in talente.

Glede na skokovit razvoj znanosti, predvsem kvantne fizike, si danes povezavo astrologije, naravnih zakonitosti in nas kot posameznikov, lahko razložimo na zelo znanstven način. Znanost pravi, da kemična sestava posameznikov izraža sestavo Univerzuma.  Izgled molekule DNK-ja vsakega živega bitja  je podoben gibanju našega sončnega sistema skozi čas. Molekula je namreč dvojna ovojnica okrog centra in je podobna kroženju počasnih in hitrih planetov okoli Sonca. Horoskop vsakega živega bitja pa je presek te spirale v trenutku rojstva. To pomeni, da imamo vsi »v sebi miniaturen solarni sistem«, s katerim smo  povezani z Univerzumom. Po principu resonance si sistemi podobnih frekvenc izmenjujejo informacije v istem trenutku in tako naš solarni sistem izmenjuje informacije z molekulami DNK v vsaki živi celici. Danes moderna medicina s pomočjo analiz DNK molekule ugotavlja predispozicije za genetske bolezni. Vidimo, da je vse med seboj povezano in da je v najmanjšem delcu vsega in vsakega vsebovano vse.

Veliki spiritualni mojster Paramahansa Jogananda je na vprašanje, kdaj se rodi otrok oziroma kaj o tem govori zakon karme, odgovoril: »Otrok se rodi tistega dne in ob tisti uri, ko so kozmični žarki v matematični harmoniji z individuumovo karmo. Njegov natalni horoskop je izvirni portret, ki razkriva njegovo nespremenljivo preteklost in njegove zelo verjetne prihodnje rezultate…..«

In astrologija odkriva ravno to, analizira naš rojstni horoskop in s pomočjo prognostičnih tehnik spremlja, kateri deli znotraj nas se bodo aktivirali v določenem obdobju življenja. Kako oziroma na katerem nivoju bomo potovali skozi življenje, pa je odvisno tudi od nas samih. Predvsem od našega znanja in zavedanja, kdo smo in kaj nosimo v sebi.

Jasmina Krt, univ.dipl. ekonomistka in astrologinja→ Astrologija in Svetovanje, As-Jas Jasmina

 

 

Spread the love