ZA RAVNOTEŽJE PREMALO SKRBIMO

V vsakdanjem življenju se skoraj ne srečujemo z ravnotežjem oz. lovljenjem ravnotežja. Celo izogibamo se položajem, ko bi se morali potruditi in loviti ravnotežje, npr. hoditi po hlodu, robniku, itd. Izjema je, če se namenoma lotimo določenih športov, ki ravnotežje zajemajo. To so hoja po vrvi, drsanje, yoga, kickboks, karate. Tudi športov je bolj malo, s katerimi povečujemo sposobnost ravnotežja. Možno pa je trenirati oz. izboljšati ravnotežje s pomočjo vaj za ravnotežje.  

Ravnotežje je zelo odvisno od starosti vadečega ter od stopnje koncentracije ali meditacije, kot včasih pravim na vadbi. Starejši izvajajo vaje težje in z več truda. Pri vajah za ravnotežje se čas ustavi, ni hitenja, poudarekje na tehniki in statični moči. Najbolj važna pa je umirjenost, dihanje in koncentracija vadečega. S časom lahko izboljšate ravnotežje, toda morate biti umirjeni in ne smete misliti na nič drugega, kot samo na pravilno izvedbo naloge – prava osredotočenost.

Primeri vaj za urjenje ravnotežja, statične moči in koordinacije. Vaje izvajajte počasi. Vsako vajo ponovite 15krat. Lastovko zadržite kolikor časa gre.

1.    vaja: Lastovka


2.    vaja: Kris-kros . Osnovni položaj je izpadni korak, roke odročene.

  Sledi odriv na gor in menjava nog ter pristanek v ponoven izpadni korak. Pri odrivu si lahko pomagate z zamahom rok: gor-do.

 

 

3.    vaja: Na eni nogi: dvig na prste, predklon in kick. Osnovni položaj je stoja na eni nogi, sledi dvig na prste stojne noge

  predklon 

in brc nazaj

 

4.    vaja: Na eni nogi: osnovni položaj

dvig na prste

dotik tal z roko

dr. Veronika L. Dolenc, prof. šp. vzg.
veronika.dolenc@zdravozivi.si
http://zdravozivi.si/

 

Spread the love